ACȚIUNI ale Biroului Operativ şi ale Colegiului de Conducere a FSLIL

Negocieri colective în perspectiva modificării Legii 62/2011 a Dialogului Social - Negocierea colectivă, în conformitate cu Legea 62/2011, reprezintă principala formă de dialog social cu scopul de a ajunge la un acord atunci când la mijloc există un conflict de interese. detalii »

Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) în calitate de partener al dialogului social și partener social în relațiile profesionale cu asociațiile patronale (ASFOR, APMR)detalii »

Raport privind activitatea desfășurată de Colegiul de Conducere în perioada iulie 2015 - iunie 2016. Colegiul de Conducere și Biroul Operativ al FSLIL s-au întrunit la trei ședințe ordinare. detalii »

Nr. 173/08.07.2016 către Sindicatul FORESTIM Bacău, D-nei Președinte POPA LENA - În condițiile în care societatea s-a dezvoltat și se impune modificarea programului de lucru, prin introducerea schimbului 4 la secția parchet, cu elaborarea normelor de muncă după consultarea sindicatului reprezentativ, obligatoriu trebuie respectate prevederile Legii 53/2003 Codul Muncii art. 137, al. 1, 2, 3, 4. detalii »

Instituții Tripartite - Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) și Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM) - nivel de implicare și eficiența partenerilor sociali în organismele de dialog social tripartit. detalii »

Instituții Tripartite - Tripartitismul și dialogul social. Dialogul social îl putem defini ca un proces voluntar prin care partenerii se informează, se consultă și negociază în vederea stabilirii unor acorduri în probleme de interes comun. detalii »

Nr. 130/15.03.2016 către CNSLR-FRĂȚIA, D-lui Președinte, Leonard Bărăscu, D-lui Sorin Stan, Secretar General - În urma solicitării de a transmite urgent cel puțin trei probleme importante specifice, cu care federația noastră se confruntă, vă comunicăm. detalii

Situaţia la zi şi în viitor a Dialogului Social în România - Aşa cum aminteam în Buletinul informativ din nr. 4/2015 al Revistei Meridiane Forestiere, la capitolul concluzii: confederaţiile sindicale, federaţiile sindicale membre ale celor cinci confederaţii, au luat atitudini comune în vederea susţinerii active a unui angajament sporit al partenerilor sociali. detalii »

Nr. 206/07.12.2015 către Guvernul României, D-lui Prim Ministru DACIAN CIOLOŞ - Stimate Domnule Prim Ministru, referitor la îngheţarea salariului minim brut pe economie la 1050 lei şi în cursul anului 2016. Solicităm Guvernului României să nu rămână indiferent la rugămintea noastră şi anume de a reveni la majorarea salariului minim brut garantat în plată la 1200 lei, începând cu 01/01/2016. detalii »

Nr. 199/05.11.2015 către Guvernul României, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) este preocupată de evoluţia recentelor informaţii cu privire la raportul despre situaţia tăierilor ilegale de lemn din România realizat de ONG - Envirolmental Investigation Agency (EIA) - Agenţia de Investigaţii de Mediu. detalii »

Nr. 196/26.10.2015 către Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale sector 4 - Revenim la adresa nr. 230/13.11.2014, transmisă de FSLIL şi înregistrată la dumneavoastră sub nr. 85037/14.11.2014, cu următoarea solicitare (...) detalii »

Nr. 179/18.08.2015 către CNSLR–FRĂŢIA, în atenţia Biroului Operativ, D-lui Preşedinte Leonard Bărăscu - Biroul Operativ al Federaţiei Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL), în urma demersurilor făcute din partea unor preşedinţi de sindicate din societăţile cu profil de mobilă din ramura industriei lemnului, solicită, Biroului Operativ al CNSLR-FRĂŢIA şi Preşedintelui (...) detalii »

Raport privind activitatea desfăşurată de Colegiul de Conducere în perioada Iulie 2014 - Iunie 2015. Activitatea Colegiului de Conducere şi a Biroului Operativ s-a desfăşurat, conform prevederilor Statutului, a atribuţiilor Colegiului de Conducere, în baza Regulamentului de Organizare şi funcţionare al acestuia, a mandatului conferit de Conferinţa Naţională din Iunie 2014. detalii »

 

Mișcarea sindicală: „Schimbări, provocări şi noua cale de urmat” - Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL), prin preşedinte, a participat la atelierul sindical de lucru pentru Europa Centrală şi de Sud-Est, tema: „Schimbări, provocări şi noua cale de urmat”, organizat de BWI, FES&GBH, în cooperare cu MBTF şi EFBWW, în 2-3 iulie 2015, la Centrul de Conferinţe Catamaran, din Viena. detalii »

Nr. 160/20.05.2015 către Președinția României, Senatul României și Camera Deputaților - Conducerea Federaţiei Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL), este îngrijorată de propunerea Guvernului României, de adoptare, în regim de urgenţă, a hotărârii privind suspendarea exportului de materiale lemnoase, poziţiile tarifare vamale: 4401 şi 4407. detalii »

Nr. 150/05.05.2015 către Guvernul României, Camera Deputaților, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurii, Regia Naţională a Pădurii - Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) este surprinsă neplăcut de modul cum d-l Preşedinte al României, Kaus Iohannis, a înţeles să trateze modificările la Noul Cod Silvic aprobat de Parlament, prin respingerea lui şi retrimiterea lui la Comisia de Mediu din Camera Deputaţilor. detalii »

Nr. 146/15.04.2015 către CNSLR-FRĂŢIA - Colegiul de Conducere al Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL), întrunit în data de 25/26.03.2015, îşi manifestă dezamăgirea pentru modul cum partenerii sociali patronate-sindicate-guvern tergiversează finalizarea negocierilor privind modificările Legii 62/2011 – a Dialogului social, cu amendamentele propuse. detalii »

Negocierea cu patronatele - În sensul adevărat al legislaţiei în vigoare a dialogului social, negocierea este iniţiată, în general din partea sindicatelor, cu scopul de a ajunge la un acord atunci când la mijloc există un conflict de interese. Negocierea reprezintă principala formă de dialog social şi, am putea spune, chiar activitatea de bază pentru sindicate. detalii »

Educare şi formare: sănătate şi securitate în muncă - Odată cu schimbările structurale ce s-au produs în economia mondială în ultima perioadă s-a conturat necesitatea acută pentru formare şi educare la toate nivelele. În acest context o problemă pentru o serie de ţări industrializate în dezvoltare sau tranziţie o reprezintă lipsa mâinii de lucru suficient educată şi formată profesional. detalii »

Nr. 222/08.10.2014 către Guvernul României, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice și Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - Federaţiei Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL), ca reprezentant legal al sindicatelor afiliate din societăţile comerciale din industria lemnului (prelucrarea lemnului şi industria mobilei) este revoltată de sumele uriaşe facturate şi emise agenţilor economici din această ramură, ca taxă pentru apa de ploaie (apa meteorică). detalii »

Nr. 219/07.10.2014 către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), Camera Deputaţilor, Senatul României - Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) este interesată în mod direct de condiţiile deosebite la locurile de muncă ale salariaţilor (femeile cu deosebire) din Industria Lemnului, în mod special din sectorul prelucrarea lemnului şi industria mobilei. detalii »

Dialogul social în România: Acordurile sociale - Dialogul social este cunoscut ca unul dintre principiile fundamentale ale democraţiei şi cunoscut ca model social european, bazat pe o bună performanţă economică, pe un nivel ridicat al protecţiei sociale şi pe sistemul social şi educaţional. detalii »

Legea 62/2011 a Dialogului social – un pericol în menţinerea parteneriatului (deopotrivă sindicate-patronate) - Se împlinesc trei ani şi jumătate de la intrarea în vigoare a noii legislaţii a muncii Legea 62/2011 - a Dialogului social, lege asumată de guvernul din acea perioadă. detalii »

Negocierea salariilor: cerinţă de bază a relaţiilor dintre angajatori şi angajaţi - HG 871/2013 privind stabilirea salariului minim brut pe ţară, garantat în plată în 2014, la 850 lei lunar până la 30 Iunie şi 900 lei lunar de la 01 Iulie a condus la necesitatea organizării negocierilor între angajatori, sindicate sau reprezentanţii salariaţilor în societăţile comerciale unde nu sunt organizate sindicate cu un număr mai mare de 20 de angajaţi. detalii »

   SUSTENABILITATE PROIECTE      

ID 50253
„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013”: Investeşte în oameni!
Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/50253
Titlul proiectului: „Dezvoltarea și consolidarea inițiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului”

Minută încheiată astăzi, 22.09.2016, în cadrul şedinţei Colegiului de Conducere a Federaţiei Sindicatelor Libere din Industria Lemnului desfăşurată la Complexul Uzlina, judeţul Tulcea. detalii »

Minută încheiată astăzi, 14.07.2016, în cadrul şedinţei Consiliului Naţional a Federaţiei Sindicatelor Libere din Industria Lemnului desfăşurata la Eforie Nord, hotel Petrolul. detalii »

Minută încheiată astăzi, 07.04.2016, în cadrul şedinţei Colegiului de Conducere a Federaţiei Sindicatelor Libere din Industria Lemnului desfăşurata la Hotel Diplomat, Iași. detalii »

Minută încheiată astăzi, 26.03.2015, în cadrul şedinţei Colegiului de Conducere a Federaţiei Sindicatelor Libere din Industria Lemnului desfăşurata la Hotel Hefaistos, Sovata, judeţul Mureș. detalii »

Minută încheiată astăzi, 11.12.2014, în cadrul şedinţei Colegiului de Conducere a Federaţiei Sindicatelor Libere din Industria Lemnului desfăşurata la Hotel CPPI, Buşteni, judeţul Prahova. detalii »

Minută încheiată astăzi, 25.09.2014, în cadrul şedinţei Colegiului de Conducere a Federaţiei Sindicatelor Libere din Industria Lemnului desfăşurata la Complexul Uzlina, judeţul Tulcea. detalii »

Minută încheiată astăzi, 24.09.2014, la sediul Centrului de Dialog Social din str. Episcopul Chesarie, nr.15, Tronson E, Biroul 2, sect. 4, Bucureşti. detalii »

Minută încheiată astăzi, 26.06.2014, în cadrul şedinţei Conferintei Naţionale a Federaţiei Sindicatelor Libere din Industria Lemnului desfăşurata la Eforie Nord, hotel Petrolul. detalii »

Minută încheiată astăzi, 27.03.2014, în cadrul şedinţei Consiliului Naţional desfăşurat la Buşteni, hotel Silva, organizată de Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului. detalii »

Minută încheiată astăzi, 14.01.2014, la sediul Centrului de Dialog Social din str. Episcopul Chesarie, nr.15, Tronson E, Biroul 2, sect. 4, Bucureşti. detalii »

Minută încheiată astăzi, 05.12.2013, la sediul Centrului de Dialog Social din str. Episcopul Chesarie, nr.15, Tronson E, Biroul 2, sect. 4, Bucureşti. detalii »

Minută încheiată astăzi, 21.11.2013, la sediul Centrului de Dialog Social din str. Episcopul Chesarie, nr.15, Tronson E, Biroul 2, sect. 4, Bucureşti. detalii »

Minută încheiată astăzi, 16.09.2013, la sediul Centrului de Dialog Social din str. Episcopul Chesarie, nr.15, Tronson E, Biroul 2, sect. 4, Bucureşti. detalii »

Minută încheiată astăzi, 25.07.2013, la sediul Centrului de Dialog Social din str. Episcopul Chesarie, nr.15, Tronson E, Biroul 2, sect. 4, Bucureşti. detalii »

 

ID 46322
„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013”: Investeşte în oameni!
Contract nr. POSDRU/80/2.3/S/46322
Titlul proiectului: „Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului”

Minută încheiată astăzi, 22.09.2016, în cadrul şedinţei Colegiului de Conducere a Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului desfăşurată la Compexul Uzlina, judeţul Tulcea. detalii »

Minută încheiată astăzi, 14.07.2016, în cadrul şedinţei Consiliului Naţional a Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului desfăşurată la Eforie Nord, hotel Petrolul. detalii »

Minută încheiată astăzi, 07.04.2016, în cadrul şedinţei Colegiului de Conducere a Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului desfăşurată la Hotel Diplomat, Iași, judeţul Iași. detalii »

Minută încheiată astăzi, 26.03.2015, în cadrul şedinţei Colegiului de Conducere a Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului desfăşurată la Hotel Hefaistos, Sovata, judeţul Mureș. detalii »

Minută încheiată astăzi, 11.12.2014, în cadrul şedinţei Colegiului de Conducere a Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului desfăşurată la Hotel CPPI, Buşteni, judeţul Prahova. detalii »

Minută încheiată astăzi, 25.09.2014, în cadrul şedinţei Colegiului de Conducere a Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului desfăşurată la Compexul Uzlina, judeţul Tulcea. detalii »

Minută încheiată astăzi, 26.06.2014, în cadrul şedinţei Conferinţei Naţionale de dare de seamă şi alegeri a Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului desfăşurată la Eforie Nord, hotel Petrolul. detalii »

Minută încheiată astăzi, 27.03.2014, în cadrul şedinţei Consiliului Naţional desfăşurat la Sinaia, hotel Rina , organizată de Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului. detalii

Minută încheiată astăzi, 12.12.2013, în cadrul şedinţei Consiliului Naţional desfăşurat la Sinaia, hotel Rina , organizată de Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului. detali

Minută încheiată astăzi, 15.05.2013, la sediul Centrului de Formare Profesională din Industria Lemnului, din str. Calea Griviţei nr. 21, sect. 1, Bucureşti. detalii »

Minută încheiată astăzi, 14.01.2013, la sediul Centrului de Formare Profesională din Industria Lemnului, din str. Calea Griviței nr. 21, sect. 1, Bucureşti. detalii »

   COMUNICATE DE PRESĂ      

14.07.2014 - Vă facem cunoscut că, în perioada 26-27 Iunie 2014 s-au desfăşurat lucrările Conferinţei Naţionale a FSLIL. Cu acest prilej s-a analizat activitatea desfăşurată de Consiliul Naţional în perioada 2010-2014, s-au stabilit unele direcţii de acţiuni ale federaţiei în perioada 2014-2018, au fost alese noile organe de conducere. detalii »

14.07.2014 - În data de 26.06.2014 a avut loc Conferinţa Naţională a FSLIL, în care s-a analizat activitatea desfăşurată de Consiliul Naţional în perioada 2010-2014, s-au stabilit unele direcţii de acţiuni în perioada 2014-2018 şi au fost alese noile organe de conducere.
detalii »

 

Este organizatie nationala sindicala de ramura ce cuprinde un numar de peste 20.000 membrii si reprezinta aproximativ 95.000 de salariati din activitatile de exploatare forestiera, transport forestier, prelucrare primara a lemnului, industria mobilei si alte activitati conexe.

 

Participa, ca partener reprezentativ, majoritar, în raport cu alte organizatii sindicale, la negocierea contractului colectiv de munca la nivelul ramurii industriei lemnului.


 

Promoveaza în interesul membrilor de sindicat afiliati si a salariatilor din industria lemnului, acte normative care privesc activitatea sindicala, socio-profesionala si economica.

 

În spiritul solidaritatii, colaboreaza pe plan intern cu toate organizatiile sindicale, care au aspiratii democratice, lupta pentru dreptate, adevar si pace.

La nivel national este afiliata la Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din România - FRATIA (CNSLR-FRATIA).

 

 

La nivel international este afiliata la Building and Wood Workers' International (BWI).

 

 

La nivel european la Federatia Europeana a Sindicatelor din Constructii si Lemn (EFBWW).

 
INNOTrans
Europäisches Branchen-Netzwerk für Interessenvertretungen in der Holz- und Möbelindustrie (INNOTrans).

 

Parteneri principali de dialog si semnatari ai Contractului Colectiv de Munca la nivel de ramura sunt:

-Asociatia Producatorilor de Mobila din România (APMR)

 

 

-Asociatia Forestierilor din România (ASFOR).