Descarcă scrisoarea de intenţie

Schimburi de experiență și diseminare de bune practici în consiliere și orientare profesională

Italia-Milano, octombrie 2011

     Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, anunţă desfășurarea Schimbului de experiență și diseminare de bune practici în consiliere și orientare profesională în Italia, orașul Milano în perioada 23-28.10.2011, acesta fiind primul schimb de experință transnațional din cele două planificate în graficul de activități al proiectului „Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului”.

     La schimbul de experiență transnațional vor participa 10 specialiști români din industria lemnului alaturi de specialiști din industria lemnului din state membre ale UE, respectiv Italia și se va desfăsura în perioada 23-28.10.2011 la Milano.

     Pe parcursul activității se vor organiza vizite la centre de pregătire profesională continuă, centre comerciale și sindicate ale industriei lemnului în vederea schimbului de informații cu privire la consilierea și orientarea profesională, calificarea și recalificarea angajaților.

     Participanții la schimbul de experință, alaturi de membrii echipei de implementare, vor dezbate teme referitoare la consilierea și orientarea profesională, dar și la pregătirea profesională continuă la nivel european și național a angajaților din industria lemnului.

     Pentru a participa la acest schimb transnational, specialistii din industria lemnului sunt rugati sa descarce Scrisoarea de intentie de pe site-ul Beneficiarului, www.fslil.ro si sa trimita pana la data de 10.10.2011 urmatoarele documente: Curriculum Vitae, copie CI/BI si scrisoarea de intentie semnata. Mentionam ca pentru a putea participa, fiecare specialist are nevoie de acordul managerului de proiect care va tine cont de contributia fiecaruia la activitatile proiectului si de experienta in cadrul domeniului industriei lemnului.

     Proiectul strategic cu finanare europeană nerambursabilă „Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului” este implementat de către Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului în parteneriat cu Federația Europeană a Sindicatelor din Construcții și Lemn (European Federation of Building and Wood Workers-EFBWW), cu Asociația “Centrul Român de Inițiative”, și cu Comitetul Sectorial Silvicultura, Exploatarea si Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei în perioada 1 iulie 2010-30 iunie 2012 și este cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeşte în oameni!”

     Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, contactati:
          - Bădica Vasile – manager proiect: 0744.340.460
          - FSLIL: 021.316.88.72, fax:021.312.89.64, e-mail:fslil@yahoo.com.
          - Mai multe informatii accesati www.fseromania.ro

     Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013,
accesați: www.fseromania.ro.


Descarcă scrisoarea de intenţie


Descarcă comunicatul de presă