COMUNICAT DE PRESĂ

COSTINEŞTI  29 - 30.06.2011

      Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) va organiza  în staţiunea Costineşti, Hotel FORUM, jud. Constanţa, în perioada 29 – 30 iunie 2011 Conferinţa Naţională cu tema: „Conştientizarea şi promovarea dialogului social la nivel teritorial, local şi naţional al partenerilor sociali din industria lemnului”.

      Acţiunea face parte din proiectul „Dezvoltarea si consolidarea initiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului” cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. INVESTEŞTE ÎN OAMENI!, ID Proiect POSDRU 93/3.3/S/50253, axa prioritară 3, Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor, Domeniul major de intervenţie 3.3 “Dezvoltarea partenerilor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile”.

      Participă invitaţi parteneri de dialog social din cadrul instituţiilor Consiliul Economic Social (CES), Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România (CNSLR – FRĂŢIA), Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Asociaţia Forestierilor din România (ASFOR), Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM).

      La Conferinţă sunt invitaţi şi reprezentanţi ai presei centrale şi locale.

      Proiectul este implementat de Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Federaţia Europeană a Sindicatelor din Construcţii şi Lemn (European Federation of Building and Wood Workers - EFBWW), Asociaţia Centrul Român de Iniţiative (CRI), Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM).

      La conferinţă participă 40 de persoane, salariaţi din societăţi comerciale, din industria lemnului, selecţionate din cele 600 de persoane ce fac parte din Grupul ţintă.

      În cadrul Conferinţei Naţionale se va prezenta şi înmâna şi Manualul Dialogului Social de bune practice în industria lemnului.

      Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, contactaţi:
        - Bădica Vasile – manager proiect: 0744.340.460
        - FSLIL: 021.316.88.72, fax:021.312.89.64, e-mail:fslil@yahoo.com.
        - Mai multe informaţii accesaţi www.fseromania.ro


PREŞEDINTE,
VASILE BĂDICA


Descarcă comunicatul de presă