COMUNICAT DE PRESĂ

Bucureşti 05.07.2011

     Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) a organizat în staţiunea Costineşti, Hotel FORUM, Jud. Constanţa, în perioada 29 – 30 Iunie 2011 Conferinţa Naţională cu tema: „Conştientizarea şi promovarea dialogului social la nivel teritorial, local şi naţional al partenerilor sociali din industria lemnului”.

     Acţiunea a făcut parte din proiectul „Dezvoltarea si consolidarea initiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului” cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. INVESTEŞTE ÎN OAMENI!, ID Proiect POSDRU 93/3.3/S/50253, axa prioritară 3, Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor, Domeniul major de intervenţie 3.3 “Dezvoltarea partenerilor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile”.

     Au participat invitaţi parteneri de dialog social din cadrul instituţiilor Consiliul Economic Social (CES), Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România (CNSLR – FRĂŢIA), Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă (ANOFM), Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM).

     La conferinţă au participat şi invitaţi şi reprezentanţi ai presei central şi locale, de la Economistul – revistă săptămânală a comunităţii economico-financiare din România, Meridiane Forestiere, Revista Asociaţiei Forestierilor din România, Revista Mobila sub egida Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România.

     Proiectul este implementat de Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului
(FSLIL), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Federaţia Europeană a Sindicatelor din Construcţii şi Lemn (European Federation of Building and Wood Workers - EFBWW), Asociaţia Centrul Român de Iniţiative (CRI), Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM).

     La conferinţă au participat 40 de persoane, salariaţi din societăţi comerciale, din industria lemnului, selecţionate din cele 600 de persoane ce fac parte din Grupul ţintă.

     În cadrul Conferinţei Naţionale s-a prezentat de către managerul proiectului Manualul Dialogului Social de bune practici în industria lemnului, ulterior fiind înmânat fiecărui participant câte un exemplar.

   Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, contactaţi:
          - Bădica Vasile – manager proiect: 0744.340.460
          - FSLIL: 021.316.88.72, fax:021.312.89.64, e-mail:fslil@yahoo.com.
   Pentru alte detalii accesaţi: www.fseromania.ro.


       
       

Descarcă comunicatul de presă