Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de materiale de natura obiectelor de inventar-papetărie

    Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de materiale de natura obiectelor de inventar-papetărie în cadrul implementării Proiectului cu titlul  “Dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului”, ID 50253.

    Data publicării anunţulu pe site-ul: www.fslil.ro: 22 septembrie 2011

   Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (F.S.L.I.L.), CUI7323912, cu sediul în Bucureşti, strada Calea Griviţei, nr.21, Sector 1, înregistrată în Registrul Special Federaţii- Secţiunea I, aflat la grefa Tribunalului Bucureşti, la poziţia nr. 80/20.11.2002, reprezentată legal prin Preşedinte domnul Vasile BĂDICA, anunţă deschiderea competiției pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţie de materiale de natura obiectelor de inventar-papetărie, cod CPV: 30199000-0, prin procedura deschisă a studiului de piață constând în primirea de oferte ca urmare a anunțului publicitar, reglementată de Instrucțiunea AMPOSDRU nr.26/31.08.2010 privind efectuarea achizițiilor publice necesare implementării proiectelor finantate prin POSDRU 2007- 2013, pentru atribuirea contractelor de achiziţie de produse, servicii sau lucrari finantate din FSE prin POSDRU 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art.9 lit.c1 din acceași ordonanța.

   Procedura selectată: cercetarea pieței - studiu al pieței, prin publicarea pe pagina proprie de internet a  necesarului de achiziție, în vederea primirii de oferte.

   Federaţia  Sindicatelor Libere din Industria Lemnului  este beneficiara unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România, conform contractului POSDRU/93/3.3/S/50253 pentru implementarea Proiectului cu titlul “Dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului”.

   Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

   Toate informaţiile privind atribuirea contractului se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numerele de telefon: 0751886240, 021.316.88.27; 021.316.88.37; 021.316.88.72, fax 021.312.89.64.

   Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi F.S.L.I.L. la sediul indicat mai sus. Persoana de contact Elena – Maria  GHIŢĂ, e-mail: elenaghita31@gmail.com.

   Termenul limită de depunere ofertă: 30 septembrie 2011, ora 11.30.

   Termenul de valabilitate al ofertei: 30 zile de la data limită de depunere a ofertei.

Specificatii tehnice:  materiale de natura obiectelor de inventar-papetărie,
Prezentele specificatii tehnice contin informatii privind regulile de baza care trebuie respectate de ofertanti pentru elaborarea propunerii tehnice si financiare in concordanta cu necesitatile achizitorului,
Cerinţele impuse prin prezentele specificatii sunt minimale. Ofertele care nu respecta cerintele specificatiilor tehnice sunt declarate neconforme si respinse.
Departajarea ofertelor se va face în funcţie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit: preţul cel mai scăzut.

    Adresa organizatorului unde se derulează procedura de atribuire a contractului, este: Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (F.S.L.I.L.), CUI7323912, cu sediul în Bucureşti, strada Calea Griviţei, nr.21, Sector 1, telefon: 0751886240, 021.316.88.27; 021.316.88.37; 021.316.88.72, fax 021.312.89.64, adrese e-mail persoane responsabile achiziţii: elenaghita31@gmail.com.

   Termenul limită de depunere ofertă: 30 septembrie 2011, ora 11.30.

Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor primite vor fi facute prin fax sau e-mail.

    Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta pentru gama de servicii descrise mai jos, in cantitatile si cu caracteristicile precizate. Nu se accepta oferte partiale.
   

Nr. Crt.

Caracteristici tehnice / Cerințe minimale

Cantitate

1

Hârtie A4 color culoare tare pentru copiator 500coli/top, 80 gr/mp

20 topuri

2

Hârtie copiator A4, 500coli/top, 80 gr/mp, grad ridicat de alb

400 topuri

3

Hârtie copiator A3, 500coli/top, 80 gr/mp, grad ridicat de alb

20 topuri

4

Plic C 5 (162x229mm) alb 80gr siliconic

500 bucăţi

5

Capsator metalic mare 24/6, 26/6

2 bucăţi

6

Perforator metalic mare D40 prevăzut cu riglă de ghidaj

2 bucăţi

7

Capse 24/6, 1.000 buc/cut

20 cutii

8

Agrafe 33mm, 100 bucăţi/ cutie

30 cutii

9

Pix unică folosinţă 0,8mm, corp din plastic colorat, capac ventilat

600 bucăţi

10

Permanent marker, vârf rotund

5 bucăţi

11

Biblioraft Standard A4, 7,5 cm, prevăzut cu margine metalică şi orificiu

300 bucăţi

12

Biblioraft Standard A4, 5 cm, prevăzut cu margine metalică şi orificiu

200 bucăţi

13

Dosar plastic cu sina

300 bucăţi

14

Folie protecţie, standard, A4, 100/set

20 seturi

15

Stick Notes 50x40 mm , 100 file , galben

100 bucăţi

16

Stick Notes 75x75 mm , fluorescent, 100 file

100 bucăţi

17

Fluid corector cu pensulă pe bază de solvent, uscare rapidă

10 bucăţi

18

Decapsator

10 bucăţi

19

Lipici lichid transparent, 50ml

10 bucăţi

20

Tuş ştampilă albastru, begru, roşu

10 bucăţi

21

Pix cu corp din plastic dur, vârf şi accesorii metalice

50 bucăţi

22

Caiet A 4,  80 file cu spirală

200 bucăţi

23

Intercalator/ Separator 10,5x24 cm 100 bucăţi/set

30 seturi

» Parametrii calitativi: produsele se vor încadra în categoria de calitate superioară.

» Termenul şi modalităţile de livrare:  imediat de la semnarea contractului.

» Termene de plată: 30 zile de la livrarea şi recepţia mărfii.

» Achiziţia se va face pe bază de factură fiscală şi/sau contract de achiziţie pentru prestare servicii de editare.

» Condiţii de recepţie: la livrare, loco achizitor.

» Condiţii de livrare: DDP beneficiar.

» Modalitatea de plată: plata se va face în RON prin ordin de plata în termen de 30 zile de la emiterea facturii.


Descarcă anunţul integral