COMUNICAT

     Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) va organiza în staţiunea Sinaia, Hotel Cota 1400, în perioada 15-16 Decembrie 2011 campania de informare şi promovare „Programe de orientare si consiliere profesională si cursuri de calificare pentru angajatii din industria lemnului” contract nr. POSDRU/80/2.3/S/46322, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!”.

     La campanie participă membri ai Grupului ţintă, lideri ai sindicatelor din industria lemnului, responsabili de zone, experţi pregătiţi în domeniul calificării profesionale.

     În cadrul seminarului se vor prezenta şi dezbate conştientizarea importanţei şi a beneficiilor formării profesionale continue pentru salariaţii din industria lemnului.

     Organizatorii vor prezenta unele concluzii desprinse din realizarea programelor de calificare şi recalificare a angajaţilor din industria lemnului şi certificarea competenţelor profesionale dobândite, a celor 360 de angajaţi selectaţi din 1000 de persoane, care fac parte din grupul ţintă.

     În cadrul campaniei se va prezenta stadiul etapelor de realizare a programelor de formare profesională a angajaţilor, certificarea competenţelor profesionale dobândite cât şi acordarea de subvenţii absolvenţilor de cursuri de formare profesională pentru meseriile:
        - Operatori la recoltarea şi toaletarea arborilor;
        - Operator la colectatul şi manipulatul lemnului;
        - Operatori maşini unelte cu comandă numerică;
        - Tâmplar universal;
        - Tapiţer.

     Pe tot parcursul campaniei de informare şi promovare se urmăreşte stabilirea responsabilităţilor persoanelor care participă la cursurile de calificare şi totodată prezentarea beneficiilor formării profesionale continue.

     Proiectul este implementat de Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Federaţia Europeană a Sindicatelor din Construcţii şi Lemn (European Federation of Building and Wood Workers - EFBWW), Asociaţia Centrul Român de Iniţiative (CRI), Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM).

     Pentru informaţii suplimentare privind proiectul contactaţi: Bădica Vasile – manager proiect, tel: 0744.340.460, FSLIL tel: 021.316.88.72, fax:021.312.89.64, e-mail: fslil@yahoo.com. Pentru alte detalii accesaţi: www.fseromania.ro

Descarcă comunicatul de presă