Anunţ privind achiziţia de spaţiu de presă/servicii de publicitate în ziare

    Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de spaţiu de presă/anunţ publicitar în ziare - pentru procedurile deschise din cadrul Proiectului “Dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului”, ID 50253.

    Data publicării anunţului: 02 August 2010

    Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (F.S.L.I.L.), CUI7323912, cu sediul în Bucureşti, strada Calea Griviţei, nr.21, Sector 1, înregistrată în Registrul Special Federaţii- Secţiunea I, aflat la grefa Tribunalului Bucureşti, la poziţia nr. 80/20.11.2002, reprezentată legal prin Preşedinte domnul Vasile BĂDICA, anunţă organizarea procedurii de prospectare de piaţă „studiu al pieţei” pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţie spaţiu de presă - servicii de publicitate în ziare, cod CPV-79341000-6 - QA06-3. Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului este beneficiara unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România, conform contractului POSDRU/93/3.3/S/50253 pentru implementarea Proiectului cu titlul “Dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. Informaţiile privind atribuirea contractului se pot obţine în urma solicitării adresate F.S.L.I.L. la numerele de telefon 0213168872, 0213168873, e-mail fslil@yahoo.com sau direct achizitorului la numarul de telefon 0751886240. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi F.S.L.I.L. la sediul indicat mai sus. Persoana de contact Elena - Maria GHIŢĂ, e-mail: elenaghita31@gmail.com.

    Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 09 august 2010, ora 12.00.

    Specificaţii tehnice: număr estimat anunţuri – 100 anunţuri x 2 apariţii pentru fiecare anunţ, în numere consecutive ale ziarului, în perioada 01.07.2010 – 30.06.2013, tip anunţ – standard, aprox. 140 cuvinte/anunţ, litere negre pe fond alb, mărime standard, chenar, max. 30 majuscule, opţiune bold, rezervare spaţiu de presă în ziar, publicaţie cu acoperire naţională, termenul de publicare : maxim 2 zile de la primirea comenzii ferme prin fax.

Prezentare proiect ID: 50253 - "Dezvoltarea si consolidarea initiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului"

Prezentare proiect ID: 46322 - "Programe de orientare si consiliere profesională si cursuri de calificare pentru angajatii din industria lemnului"

Prezentare proiect ID: 50251 - "Cresterea competitivitătii economice prin calificarea si recalificarea persoanelor angajate din industria lemnului"