CAMPANIE DE INFORMARE, CONȘTIENTIZARE ȘI MEDIATIZARE A BENEFICIILOR FORMĂRII
PROFESIONALE CONTINUE

     Federaţia Sindicatelor Libere din industria Lemnului (FSLIL) a organizat în staţiunea Sinaia, Hotel Cota 1400, în ziua de 16 decembrie 2011, a doua campanie de informare, conștientizare și mediatizare a beneficiilor formării profesionale continue pentru angajații din industria lemnului.

     La această întâlnire au participat reprezentanți ai partenerilor implicați în proiect: organizații sindicale, comitetul sectorial corespunzator dar și lideri ai sindicatelor din industria lemnului, responsabili de zone, experţi din domeniul calificării profesionale din cadrul Comitetului Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM), Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Asociaţia Forestierilor din România (ASFOR) şi Fundaţia Pentru Învăţământ (FPI).

     În cadrul campaniei s-a prezentat stadiul derulării proiectului, cu un accent deosebit pe menţinerea în grupul ţintă a celor 1000 de persoane, pe modul de desfășurare a cursurilor pentru meseriile:
          - Operator la recoltarea şi toaletarea arborilor;
          - Operator la colectatul şi manipulatul lemnului;
          - Operator la maşini unelte cu comandă numerică;
          - Tâmplar universal;
          - Tapiţer.

     Managerul de proiect a prezentat stadiul derulării programelor de calificare și recalificare a angajaților din industria lemnului, situatia examinării și ratele de promovabilitate pentru fiecare societate comercială de unde este selectat grup țintă participant la cursurile de calificare.

     Vicepreședintele Fundaţiei Pentru Învăţământ a prezentat concluzii privind modul de desfășurare a cursurilor de calificare și a evidențiat rezultatele parțiale ale examenelor de absolvire a cursurilor de calificare la care au participat angajați din industria lemnului.

     Pe parcursul întâlnirii a fost evidențiat faptul că orice angajat, indiferent de domeniul de activitate, trebuie să participe la cursuri de formare profesională pentru certificarea și sporirea competențelor de muncă. Calificarea reprezintă un obiectiv urmărit de majoritatea angajaților, deoarece se va reflecta în creșterea competențelor de muncă, în creșterea nevoii de stimă și în creșterea compensației materiale.

     Proiectul „Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului” este implementat de către Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului în parteneriat cu Federația Europeană a Sindicatelor din Construcții și Lemn (European Federation of Building and Wood Workers-EFBWW), cu Asociația “Centrul Român de Inițiative”, și cu Comitetul Sectorial Silvicultura, Exploatarea si Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei în perioada 1 iulie 2010-30 iunie 2012 și este cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeşte în oameni!”

     Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea resurselor umane a angajaților din industria lemnului prin participarea la programe de calificare si recalificare, dobândirea de noi competențe fiind validată prin certificate de calificare recunoscute la nivel national, asigurând creșterea competitivității și facilitarea integrarii sociale în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii.

     Proiectul se adresează unui număr de 1000 de angajați din industria lemnului, din care 500 femei, al căror obiectiv pricipal îl reprezintă consilierea si orientarea profesională. Dintre cei 1000 de angajați, 360, din care cel puțin 180 femei vor participa la cursuri de calificare sau recalificare organizate de furnizori din România autorizați de către CNFPA care vor lua și subventii în momentul absolvirii cursurilor și obținerii certificatelor de calificare.

     Pentru informaţii suplimentare privind proiectul contactaţi: Bădica Vasile –manager proiect, tel: 0744.340.460, FSLIL tel: 021.316.88.72, fax:021.312.89.64, e-mail: fslil@yahoo.com, fslil_fslil@yahoo.com.
     Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

     Descarcă comunicatul de presă