COMUNICAT DE PRESĂ

Bucuresti, 19 decembrie 2011

     Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului a organizat în stațiunea Sinaia, în datele de 15 și 16 decembrie 2011 două sesiuni de instruire pentru creșterea capacității și competențelor partenerilor sociali de a se implica activ în realizarea dialogului social la nivelul industriei lemnului, inclusiv pregătire pentru a realiza analize asupra legislației actuale și de a dezvolta propuneri de modificări.

     Acţiunea face parte din proiectul “Dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului”, cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. INVESTEŞTE ÎN OAMENI!, ID Proiect POSDRU 93/3.3/S/50253, axa prioritară 3, Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor, Domeniul major de intervenţie 3.3 “Dezvoltarea partenerilor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile”.

     La cele două sesiuni de instruire au participat în total 40 de persoane , reprezentanți ai partenerilor sociali angajaţi din cadrul întreprinderilor din industria lemnului, selecţionate din cele 600 de persoane ce fac parte din grupul ţintă.

     În cadrul sesiunilor s-a prezentat și s-a diseminat materialul suport pentru pregătirea partenerilor sociali din industria lemnului, cuprizând aspecte din domeniul pieței muncii, incluziunii sociale și egalității de șanse și s-a discutat despre scopul și importanța pregătirii partenerilor sociali din industria lemnului.

     Participanții la dezbateri din partea sindicatelor și a patronatelor au scos în evidență deficiențele aplicării Legii 62/2011 cu privire la Dialogul Social, cu deosebire la obținerea reprezentativităților organizațiilor pe care le reprezintă si implicațiile negative la negocierea contractelor colective de muncă la nivel sectorial și de unitate. A mai fost criticată și lipsa de preocupare a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale privind definitivarea sectoarelor de activitate pentru care trebuie să se încheie contracte colective de muncă pe anul 2012.

     Proiectul este implementat de Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Federaţia Europeană a Sindicatelor din Construcţii şi Lemn (European Federation of Building and Wood Workers - EFBWW), Asociaţia Centrul Român de Iniţiative (CRI), Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM).

     Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, contactaţi:
          - Bădica Vasile – manager proiect: 0744.340.460
          - FSLIL: 021.316.88.72, fax:021.312.89.64, e-mail:fslil@yahoo.com.
          - Mai multe informaţii accesaţi www.fseromania.ro

Imagini din sesiunea a doua

Imagini din sesiunea a treia
Descarcă comunicatul de presă