COMUNICAT DE PRESĂ

Bucuresti, 20 februarie 2012

     Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) va pregăti în perioada februarie – aprilie 2012, 10 seminarii de lucru privind piaţa muncii şi ocuparea pentru stimularea rolului dialogului social la nivelul industriei lemnului..

     Activitatea face parte din proiectul „Dezvoltarea si consolidarea initiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului” cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. INVESTEŞTE ÎN OAMENI!, Proiect POSDRU 93/3.3/S/50253, şi are drept scop creşterea capacităţii şi competenţelor partenerilor sociali, de a se implica activ în realizarea dialogului social la nivel local.

     Acţiunile se vor concretiza în realizarea unor planuri regionale teritoriale de acţiune pentru promovarea dialogului social la nivel local.

     Diseminarea planurilor de acţiune se va realiza în cadrul seminariilor de lucru ce se vor organiza, în perioada aprilie – septembrie 2012, pe grupuri de judeţe din cadrul regiunilor de dezvoltare economic-sociale, cu angajaţi din industria lemnului, la care vor participa reprezentanţii patronatelor şi instituţii ale statului.

     La seminariile de lucru participă aproximativ 300 de persoane, selectate din grupul ţintă, 240 reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale din industria lemnului, 30 ai organizaţiilor profesionale şi 30 din cadrul Comitetului Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM).

     Proiectul este implementat de Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Federaţia Europeană a Sindicatelor din Construcţii şi Lemn (European Federation of Building and Wood Workers - EFBWW), Asociaţia Centrul Român de Iniţiative (CRI), Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM).

     Participă invitaţi parteneri de dialog social, reprezentanţi ai altor instituţilor de stat implicate în organizarea dialogului social la nivel naţional şi local, reprezentanţi ai presei centrale.

     În cadrul sesiunilor se vor prezenta şi dezbate planurile regionale de acţiune pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială.

     Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, contactaţi:
          - Bădica Vasile – manager proiect: 0744.340.460
          - FSLIL: 021.316.88.72, fax:021.312.89.64, e-mail:fslil@yahoo.com.
          - Mai multe informaţii accesaţi www.fseromania.ro


Descarcă comunicatul de presă