COMUNICAT DE PRESĂ

     Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) va organiza la Buşteni, Hotel Gura Diham, în zilele de 15-16 Martie 2012 două sesiuni de instruire cu tema: Creşterea capacităţii şi competenţelor partenerilor sociali de a se implica activ în realizarea dialogului social în industria lemnului.

     Acţiunile fac parte din proiectul „Dezvoltarea si consolidarea initiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului” cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. INVESTEŞTE ÎN OAMENI!, ID Proiect POSDRU 93/3.3/S/50253.

     La sesiuni participă aproximativ 40 de persoane, angajaţi din cadrul societăţilor din industria lemnului, selecţionaţi din cele 600 de persoane ce fac parte din grupul ţintă, precum şi reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi patronale din industria lemnului.

     Proiectul este implementat de Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Federaţia Europeană a Sindicatelor din Construcţii şi Lemn (European Federation of Building and Wood Workers - EFBWW), Asociaţia Centrul Român de Iniţiative (CRI), Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM).

     La sesiuni participă şi invitaţi, reprezentanţi ai altor instituţii de dialog social, ai presei centrale. În cadrul sesiunilor se va prezenta şi dezbate materialul suport pentru pregătirea reprezentanţilor partenerilor sociali, precum şi manualul dialogului social din industria lemnului.

     Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, contactaţi:
          - Bădica Vasile – manager proiect: 0744.340.460
          - FSLIL: 021.316.88.72, fax:021.312.89.64, e-mail:fslil@yahoo.com.
          - Mai multe informaţii accesaţi www.fseromania.ro


Descarcă comunicatul de presă