Anunţ privind achiziţia de motofierăstraie

    Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de motofierăstraie în cadrul Proiectului “Programe de orientare şi consiliere profesională şi cursuri de calificare pentru angajaţii din industria lemnului” ID 46322.

    Data publicării anunţului: 07 decembrie 2010

    Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (F.S.L.I.L.), CUI7323912, cu sediul în Bucureşti, strada Calea Griviţei, nr.21, Sector 1, înregistrată în Registrul Special Federaţii- Secţiunea I, aflat la grefa Tribunalului Bucureşti, la poziţia nr. 80/20.11.2002, reprezentată legal prin Preşedinte domnul Vasile BĂDICA, anunţă organizarea procedurii de prospectare de piaţă „studiu al pieţei” pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de motofierăstraie, cod CPV- 426421100-9,16600000-1. Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului este beneficiara unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România, conform contractului POSDRU/80/2.3/S/46322 pentru implementarea Proiectului cu titlul “Programe de orientare şi consiliere profesională şi cursuri de calificare pentru angajaţii din industria lemnului”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. Toate informaţiile privind atribuirea contractului se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numerele de telefon: 0751886240, 021.316.88.27; 021.316.88.37; 021.316.88.72, fax 021.312.89.64. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi F.S.L.I.L. la sediul indicat mai sus.
Persoana de contact Elena – Maria GHIŢĂ, e-mail: elenaghita31@gmail.com.

    Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 14 decembrie 2010, ora 12.00.

    Specificatii tehnice: achiziţie motofierăstraie

    Prezentele specificatii tehnice contin informatii privind regulile de baza care trebuie respectate de ofertanti pentru elaborarea propunerii tehnice si financiare in concordanta cu necesitatile autoritatii contractante.
    Cerinţele impuse prin prezentele specificatii sunt minimale. Ofertele care nu respecta cerintele specificatiilor tehnice sunt declarate neconforme si respinse.
    Departajarea ofertelor se va face functie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit: pretul cel mai scazut.
    Adresa organizatorului unde se deruleaza procedura de atribuire a contractului, este: Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (F.S.L.I.L.), CUI7323912, cu sediul în Bucureşti, strada Calea Griviţei, nr.21, Sector 1, telefon: 0751886240, 021.316.88.27; 021.316.88.37; 021.316.88.72, fax 021.312.89.64, adrese e-mail persoane responsabile achizitii: elenaghita31@gmail.com.

    Termenul limită de depunere ofertă: 14 decembrie 2010, ora 12.00. Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor primite vor fi facute prin fax sau e-mail.
    Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta pentru gama de produse descrise mai jos, in cantitatile si cu caracteristicile precizate. Nu se accepta oferte partiale.
 
Nr.CRT. Denumire produs Caracteristici Cantitate
1 Motofierăstrău MS 211/35 cm - Motofierăstrău MS 211, pe benzină, modern, cu vibraţii reduse, dotare vastă. Sistem de filtre de aer cu separare preliminară. Să satisfacă dispoziţiile privitoare la gazele de evacuare severe ale EU II şi EPA II.
- Capacitate cilindrică 35,2 cm3
- Putere 1,7/2,3 kW/CP
- Greutate Fără şină / lanţ 4,3 kg
- Greutate specifică 2,5 kg/kW
- Lanţ pentru motoferăstrău Oilomatic pas/tip 3/8" P Picco Micro
- Confort 3
- Lungime de tăiere 40 cm
- Configurare standard:
- Dispozitiv pentru întinderea lanţului amplasat lateral
- Buşoane pentru rezervor fără scule suplimentare
- Sistem Ematic pentru ungerea lanţului
- Comandă monobloc
- Compensator
- Sistem anti-vibraţii
4
2 Motofierăstrău MS 230/35 cm - Capacitate cilindrică 45,4 cm3
- Putere 2,0/2,7 kW/CP
- Greutate Fără şină / lanţ 4,6 kg
- Greutate specifică 2,3 kg/kW
- Lanţ pentru motoferăstrău Oilomatic pas/tip 3/8" P Picco Micro Confort 3
- Lungime de tăiere 35 cm
- Nivel de presiune acustica = 101,0 dB(A)
- Nivel de putere acustica = 111,0 dB(A)
- Nivel de vibratii stanga/dreapta = 6,4/7,0 m/s2
- Configurare standard:
- Buşoane pentru rezervor fără scule suplimentare
- Sistem Ematic pentru ungerea lanţului comandă monobloc
- Sistem anti-vibraţii
4
3 Motofierăstrău MS 250/40 cm - Capacitate cilindrică 45,4 cm3
- Putere 2,3/3,1 kW/CP
- Greutate Fără şină / lanţ 4,6 kg
- Greutate specifică 2,0 kg/kW
- Lanţ pentru motoferăstrău Oilomatic pas/tip 3/8" P Picco Micro Confort 3
- Lungime de tăiere 40 cm
- Nivel de presiune acustica = 99,0 dB(A)
- Nivel de putere acustica = 111,0 dB(A)
- Nivel de vibratii stanga/dreapta = 5,7/6,8 m/s2
- Dotare de serie:
- Buşoane pentru rezervor fără scule suplimentare
- Comandă monobloc
- Dispozitiv pentru întinderea lanţului amplasat lateral
- Sistem anti-vibraţii
- Sistem Ematic pentru ungerea lanţului
2
4 Şină - 40 cm 1,3 3/8” Pi
10
5 Lanţ - 63 PMC3 3/8” P
20


    Livrarea produselor se va face într-o singură tranşă.

    Plata se face prin ordin de plata în termen de 3 zile de la emiterea facturii, odată cu livrarea şi recepţia mărfii.

Descarcă anunţul integral incluzând formularele de propuneri şi anexa cu informaţii generale