COMUNICAT DE PRESA

SEMINAR REGIONAL DE LUCRU

     Federatia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) a organizat in statiunea Slanic Moldova - Pensiunea Poiana Verde, jud. Bacau, in perioada 14 - 15.09.2012, al IV-lea si al V-lea seminar de lucru privind "Promovarea initiativelor comune in domeniul ocuparii si incluziunii sociale, in cadrul comisiilor de dialog social teritoriale din industria lemnului in Regiunea de Dezvoltare NORD-EST".

      Evenimentul a facut parte din proiectul "Dezvoltarea si consolidarea initiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului" cofinantat din Fondul Social European, in cadrul Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" ID 93/3.3/S/50253 axa prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor" Domeniul major de interventie 3.3 "Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor partenerilor sociali si societatii civile".

      Proiectul este implementat de FSLIL, in calitate de beneficiar, in parteneriat cu Federatia Europeana din Constructii si Lemn (EFBWW), Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania (APMR), Comitetul Sectorial Silvicultura, Exploatarea si Prelucrarea Lemnului Industria Mobilei (CSSEPLIM).

      La cele doua seminarii au participat 60 de salariati membri ai grupului tinta din proiect, invitati din partea Agentiei pentru Dezvoltare Regionala NORD-EST si Uniunea Judeteana a Sindicatelor CNSLR-FRATIA Bacau.

      In deschiderea seminariilor d-l Vasile Badica - presedinte FSLIL si manager de proiect - a precizat ca cele doua seminarii fac parte din seria celor 10 actiuni ce isi propun abordarea de probleme specifice economiei regiunii de dezvoltare NORD - EST, importanta dialogului social al partenerilor sociali din industria lemnului si in final a prezentat, in sinteza, Manualul de dialog social din industria lemnului.

      In continuarea programului celor doua seminarii de lucru d-l Marian Chivu - expert pentru Agentia de Dezvoltare Regionala Nord - Est a facut o prezentare a structurii de organizare si functionare a Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord - Est, caracteristici demografice generale la nivelul regiunii, situatia socio - economica, analiza activitatii sectoarelor economice, sectorul lemn in regiunea Nord - Est, oportunitati pentru imbunatatirea activitatii din domeniul economic si social cat si analiza SWOT a regiunii.

      In cadrul materialului suport au fost prezentate propuneri privind dezbaterea si promovarea dialogului social la nivelul institutiilor locale.

      D-l Huluta Ghiorghe - expert - presedintele Uniunii Judetene a Sindicatelor, Filiala CNSLR - FRATIA Bacau a prezentat tema: Dialogul social tripartit si bipartit atat la nivel local cat si national, importanta participarii organizatiilor sindicale, patronale si ONG - urile reprezentante ale societatii civile in cadrul comisiilor de dialog social la nivelul institutiilor administratiei locale.

      Expunerea a fost urmata de dezbateri practice privind organizarea si functionarea dialogului social la nivelul intreprinderilor, municipiilor si judetelor.

      La finalul programului, in cadrul Atelierului de lucru coordonat de Dan Anghel - expert/consilier juridic s-au ridicat numeroase intrebari pe temele prezentate de experti si totodata s-a completat chestionarul care a cuprins intrebari practice cu privire la dialogul social si aprecieri privind desfasurarea celor doua seminarii.

      In acelasi timp s-au distribuit materiale suport ale acestora precum si Manualul dialogului social de bune practici din industria lemnului.

      Pentru informatii suplimentare legate de proiect, contactati: Badica Vasile - manager proiect - tel: 0744.340.460; FSLIL tel: 021.316.88.72; fax: 021.312.89.64; e-mail : fslil@yahoo.com. Pentru mai multe informatii accesati www.fseromania.ro.