Descarcă scrisoarea de intenție


Schimburi de experiență și diseminare de bune practici în consiliere și orientare profesională

Italia - Milano, octombrie 2012

     Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, anunţă desfășurarea Schimbului de experiență și diseminare de bune practici în consiliere și orientare profesională desfășurat în Italia, orașul Milano în perioada 04-08.11.2012, acesta fiind cel de-al doilea schimb de experință transnațional din cele două planificate în graficul de activități al proiectului „Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului”.

     La schimbul de experiență transnațional vor participa 10 specialiști români din industria lemnului alaturi de specialiști din industria lemnului din state membre ale UE, respectiv Italia și se va desfăsura în perioada 04-08.11.2012 la Milano.

     Pe parcursul activității se vor organiza vizite la centre de pregătire profesională continuă, societăți comerciale producătoare de mobilă și sindicate ale industriei lemnului în vederea schimbului de informații cu privire la consilierea și orientarea profesională, calificarea și recalificarea angajaților.

     Participanții la schimbul de experință, alaturi de membrii echipei de implementare, vor dezbate teme referitoare la consilierea și orientarea profesională, dar și la pregătirea profesională continuă la nivel european și național a angajaților din industria lemnului.

     Pentru a participa la acest schimb transnational, specialistii din industria lemnului sunt rugati sa descarce Scrisoarea de intentie de pe site-ul Beneficiarului, www.fslil.ro si sa trimita pana la data de 31.10.2012 urmatoarele documente: Curriculum Vitae, copie CI/BI si scrisoarea de intentie semnata. Mentionam că pentru a putea participa, fiecare specialist are nevoie de acordul managerului de proiect care va ține cont de contribuția fiecaruia la activitățile proiectului și de experiența în cadrul domeniului industriei lemnului.

     Proiectul strategic cu finanare europeană nerambursabilă „Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului” este implementat de către Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului în parteneriat cu Federația Europeană a Sindicatelor din Construcții și Lemn (European Federation of Building and Wood Workers-EFBWW), cu Asociația Producătorilor de Mobilă din România și cu Comitetul Sectorial Silvicultura, Exploatarea si Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei în perioada 1 iulie 2010-31 decembrie 2012 și este cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeşte în oameni!”

     Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați pe:
     Bădica Vasile – Manager Proiect,
     Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, Str. Calea Griviței nr. 21, sector 1, București, telefon 021/3168872, fax: 021/3128964, e-mail: fslil@yahoo.com

      Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

Descarcă comunicatul de presă

Descarcă scrisoarea de intenție