Schimburi transnaționale de experiență și diseminare de bune practici în consiliere și orientare, calificare și recalificare profesională

Italia - Milano, noiembrie 2012

     Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL), anunţă desfășurarea celui de-al doilea Schimb de experiență și diseminare de bune practici în consiliere și orientare profesională desfășurat în Italia, orașul Milano în perioada 04-08.11.2012, fiind ultimul schimb de experință transnațional, din cele două planificate în graficul de activități al proiectului „Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului”.

     La schimbul de experiență transnațional vor participa 10 specialiști români din industria lemnului alaturi de specialiști din industria lemnului din state membre ale UE, respectiv Italia și se va desfăsura în perioada 04-08.11.2012 la Milano.

     Pe parcursul activității se vor organiza vizite la centre de pregătire profesională continuă, societăți comerciale producătoare de mobilă și sindicate ale industriei lemnului în vederea schimbului de informații cu privire la consilierea și orientarea profesională, calificarea și recalificarea angajaților.

     Participanții la schimbul de experință, alaturi de membrii echipei de implementare, vor dezbate teme referitoare la consilierea și orientarea profesională, dar și la pregătirea profesională continuă la nivel european și național a angajaților din industria lemnului.

     Proiectul strategic cu finanare europeană nerambursabilă „Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnului” este implementat de către Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului în parteneriat cu Federația Europeană a Sindicatelor din Construcții și Lemn (European Federation of Building and Wood Workers-EFBWW), cu Asociația Producătorilor de Mobilă din România (APMR) și cu Comitetul Sectorial Silvicultura, Exploatarea si Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM) în perioada 1 iulie 2010-31 idecembrie 2012 și este cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – “Investeşte în oameni!”

     Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea resurselor umane a angajaților din industria lemnului prin participarea la programe de calificare si recalificare, dobândirea de noi competențe fiind validată prin certificate de calificare recunoscute la nivel national, asigurând creșterea competitivității și facilitarea integrarii sociale în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii.

     Proiectul se adresează unui număr de 1050 de angajați din industria lemnului, din care 525 femei, al căror obiectiv pricipal îl reprezintă consilierea si orientarea profesională. Dintre cei 1050 de angajați, 444, din care cel puțin 222 femei vor participa la cursuri de calificare sau recalificare organizate de furnizori din România autorizați de către CNFPA care vor lua și subventii în momentul absolvirii cursurilor și obținerii certificatelor de calificare.

     Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați pe:
     Bădica Vasile – Manager Proiect,
     Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, Str. Calea Griviței nr. 21, sector 1, București, telefon 021/3168872, fax: 021/3128964, e-mail: fslil@yahoo.com

      Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

Descarcă comunicatul de presă