Anunţ privind achiziţia de alte materiale consumabile

    Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de alte materiale consumabile în cadrul Proiectului “Programe de orientare şi consiliere profesională şi cursuri de calificare pentru angajaţii din industria lemnului” ID 46322.

    Data publicării anunţului: 08 decembrie 2010

    Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (F.S.L.I.L.), CUI7323912, cu sediul în Bucureşti, strada Calea Griviţei, nr.21, Sector 1, înregistrată în Registrul Special Federaţii- Secţiunea I, aflat la grefa Tribunalului Bucureşti, la poziţia nr. 80/20.11.2002, reprezentată legal prin Preşedinte domnul Vasile BĂDICA, anunţă organizarea procedurii de prospectare de piaţă „studiu al pieţei” pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de alte materile consumabile, cod CPV- 30192000-1, 30125100-2. Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului este beneficiara unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România, conform contractului POSDRU/80/2.3/S/46322 pentru implementarea Proiectului cu titlul “Programe de orientare şi consiliere profesională şi cursuri de calificare pentru angajaţii din industria lemnului”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut. Toate informaţiile privind atribuirea contractului se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numerele de telefon: 0751886240, 021.316.88.27; 021.316.88.37; 021.316.88.72, fax 021.312.89.64. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi F.S.L.I.L. la sediul indicat mai sus.
Persoana de contact Elena – Maria GHIŢĂ, e-mail: elenaghita31@gmail.com.

    Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 15 decembrie 2010, ora 12.00.

    Specificatii tehnice: alte materiale consumabile

    Prezentele specificatii tehnice contin informatii privind regulile de baza care trebuie respectate de ofertanti pentru elaborarea propunerii tehnice si financiare in concordanta cu necesitatile autoritatii contractante.
    Cerinţele impuse prin prezentele specificatii sunt minimale. Ofertele care nu respecta cerintele specificatiilor tehnice sunt declarate neconforme si respinse.
    Departajarea ofertelor se va face în funcţie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit: preţul cel mai scăzut.
    Adresa organizatorului unde se derulează procedura de atribuire a contractului, este:Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (F.S.L.I.L.), CUI7323912, cu sediul în Bucureşti, strada Calea Griviţei, nr.21, Sector 1, telefon: 0751886240, 021.316.88.27; 021.316.88.37; 021.316.88.72, fax 021.312.89.64, adrese e-mail persoane responsabile achizitii: elenaghita31@gmail.com.

    Termenul limită de depunere ofertă: 15 decembrie 2010, ora 12.30. Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor primite vor fi facute prin fax sau e-mail.
    Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta pentru gama de produse descrise mai jos, in cantitatile si cu caracteristicile precizate. Nu se accepta oferte partiale.
 
Nr.CRT. Denumire produs UM Cantitate
  Consumabile pt multifunctional Sharp MX-2301N    
1 mx31gtba buc 8
2 mx31gtca buc 8
3 mx31gtyl buc 8
4 mx31gtma buc 8
 
5 Consumabil pt multifunctional Dell 1720(MW558) buc 16
 
6 Toner Xerox 006R01278 XRX1278   10
 
  Consumabile pt multifunctional Officepro 8500 wireless    
7 HP C4907AE INK 940XL CYAN buc 20
8 HP C4908AE INK 940XL MAGENTA buc 20
9 HP C4909AE INK 940XL YELLOW buc 20
10 HP C4906AE INK 940XL BLACK buc 20
11 HP C4902AE INK 940 BLACK buc 20


    Livrarea produselor se va face într-o singură tranşă.

    Plata se face prin ordin de plata în termen de 3 zile de la emiterea facturii, odată cu livrarea şi recepţia mărfii.

Descarcă anunţul integral incluzând formularele de propuneri şi anexa cu informaţii generale