COMUNICAT DE PRESĂ

     Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) a organizat în staţiunea Ocna Şugatag – Hotel SALINA, jud. Maramureş, în perioada 26 – 27.10.2012, al VI-lea şi al VII-lea seminar pentru „Promovarea iniţiativelor comune în domeniul ocupării şi incluziunii sociale, în cadrul comisiilor de dialog social teritoriale din industria lemnului în Regiunea de Dezvoltare NORD-VEST”.

     Acţiunea face parte din proiectul „Dezvoltarea si consolidarea initiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului” cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!” ID 93/3.3/S/50253 axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile”.

     Au participat salariaţi membri ai grupului ţintă din proiect, invitaţi din partea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională NORD-VEST şi Uniunile Judeţene a Sindicatelor CNSLR-FRĂŢIA Maramureş, Bacău şi parteneri din proiect Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) şi Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM).

     La deschiderea sesiunilor de instruire d-l Vasile Bădica – preşedinte FSLIL şi managerul proiectului – a specificat că cele două seminarii fac parte dintr-o serie de 10 acţiuni ce îşi propun prezentarea de probleme specifice Agenţiei Regionale de Dezvoltare NORD – VEST. Totodată a menţionat importanţa pregătirii partenerilor sociali din industria lemnului în cadrul dialogului social, a prezentat materialele suport ale seminariilor de lucru şi a Manualului de dialog social din industria lemnului.

     În continuarea programului celor două seminarii de lucru d-l Marian Chivu – expert pentru Agenţia de Dezvoltare Regională a descris şi a prezentat structura de organizare şi funcţionare a Regiunii de Dezvoltare Regională Nord – Vest, cu caracteristici la nivelul regiunii privind structura pieţei muncii, a şomajului, formării profesionale, măsuri active privind îmbunătăţirea activităţii din domeniul economic şi social din industria lemnului, analiza activităţii sectorului lemn în regiunea NORD – VEST, analiza SWOT, puncte tari, puncte slabe şi oportunităţi.

     D-l Huluţă Ghiorghe – expert în proiect a prezentat tema: Dialogul social tripartit şi bipartit atât la nivel local şi naţional şi importanţa participării organizaţiilor sindicale, patronale şi a altor ONG – uri în cadrul Comisiilor de dialog social la nivelul instituţiilor administraţiei centrale şi locale.

   La finalul seminariilor, Atelierul de lucru coordonat de Dan Anghel – expert/consilier juridic a cerut participanţilor să intre în dialog şi să ridice întrebări pe temele prezentate de experţi. Totodată s-a completat chestionarul care a cuprins întrebări practice cu privire la dialogul social şi aprecieri privind organizarea şi desfăşurarea acestuia.

   Proiectul este implementat de FSLIL, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Federaţia Europeană din Construcţii şi Lemn (EFBWW), Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului Industria Mobilei (CSSEPLIM).

     În cadrul seminariilor s-au distribuit materiale suport ale acestora precum şi Manualul dialogului social de bune practici din industria lemnului.

   Pentru informaţii suplimentare cu privire la proiect, contactaţi: Bădica Vasile – manager proiect – tel: 0744.340.460; FSLIL tel: 021.316.88.72; fax: 021.312.89.64; e-mail: fslil@yahoo.com

   

       
       
       
       

Descarcă comunicatul de presă