COMUNICAT DE PRESĂ

BUȘTENI, 13-14 decembrie 2012

     Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) va organiza în staţiunea Bușteni, Hotel SILVA, jud. Prahova, în data de 13-14 Decembrie 2012, o Conferinţă de presă cu ocazia finalizării implementării proiectului „Programe de orientare si consiliere profesională si cursuri de calificare pentru angajatii din industria lemnului”, derulat în perioada 01.07.2010-31.12.2012.

     Proiectul este implementat de Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL), – în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Fedeaţia Europeană a Sindicatelor din Construcţii şi Lemn (European Federation of Building and Wood Workers - EFBWW), Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM) şi este cofinanţat de Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 –„ Investeşte în oameni!”, cod contract POSDRU/80/2.3/S/46322.

     La această întâlnire vor participa pe lângă lideri ai sindicatelor din industria lemnului și responsabilii de zone, experţi din domeniul orientării, consilierii, pregătirii şi calificării profesionale, din cadrul, Comitetului Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM), Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Asociaţia Forestierilor din România (ASFOR) şi Fundaţia pentru Învăţământ (FPI) și invitaţi ai presei, reprezentanți ai Revistei Mobila, ziarului Economistul și revistei Meridiane Forestiere.

     Pe parcursul acestei întâlniri se va anunța finalizarea celui de-al doilea an de implementare al proiectului unde se vor prezenta rezultatele, indicatorii atinși si procentul de realizare al proiectului.

     Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea resurselor umane a angajaților din industria lemnului prin participarea la programe de calificare si recalificare, dobândirea de noi competențe fiind validată prin certificate de calificare recunoscute la nivel national, asigurând creșterea competitivității și facilitarea integrarii sociale în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii.

     Proiectul se adresează unui număr de 1050 de angajați din industria lemnului, din care 525 femei, al căror obiectiv pricipal îl reprezintă consilierea si orientarea profesională. Dintre cei 1050 de angajați, 444, din care cel puțin 222 femei vor participa la cursuri de calificare sau recalificare organizate de furnizori din România autorizați de către CNFPA care vor lua și subventii în momentul absolvirii cursurilor și obținerii certificatelor de calificare.

   Pentru informații suplimentare privind proiectul, contactați pe:
     Bădica Vasile – Manager Proiect
     Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, Str. Calea Griviței nr. 21, sector 1, București, telefon 021/3168872, fax: 021/3128964, e-mail: fslil@yahoo.com

      Pentru mai multe informații despre programul de finanțare POSDRU 2007-2013, accesați: www.fseromania.ro.

Descarcă comunicatul de presă