7.01.2013


Raport privind rezultatele proiectului „Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnuluiˮ

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/80/2.3/S/46322

     Proiectul este implementat de Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL), – în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Fedeaţia Europeană a Sindicatelor din Construcţii şi Lemn (European Federation of Building and Wood Workers - EFBWW), Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM) şi este cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 –„ Investeşte în oameni!”.

     Implementarea proiectului contribuie la realizarea obiectivelor Axei Prioritare 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii“, prin activități orientate către creșterea relevanței educației și formării profesionale pentru piața muncii și prin certificarea calificării angajaților din industria lemnului.

     Prin structura parteneriatului creat, proiectul contribuie la realizarea obiectivului operațional al Domeniul Major de Intervenție 2.3.“Acces și participare la formare profesională continuă”, cererea de propuneri de proiecte nr. 80 “Calificarea – o șansă pentru viitor!”, prin dezvoltarea resurselor umane din industria lemnului, prin participarea la programe de orientare și consiliere în carieră și calificare și recalificare, finalizate cu certificate de calificare.

     Obiectivul general al proiectului „Programe de orientare și consiliere profesională și cursuri de calificare pentru angajații din industria lemnuluiˮ îl constituie dezvoltarea resurselor umane a angajaților din industria lemnului prin participarea la programe de calificare și recalificare, dobândirea de noi competențe fiind validată prin certificate de calificare recunoscute la nivel național, asigurând creșterea competitivității și facilitarea integrării sociale în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii.

     Câteva din obiectivele specifice ale proiectului sunt: crearea unui parteneriat care va facilita implementarea proiectului, ce reunește organizații sindicale, asociații profesionale, comitetul sectorial corespunzator și cea mai mare organizație sindicală europeană din industria lemnului, oferirea de servicii de consiliere și orientare în cariera angajaților din industria lemnului, promovarea accesului angajaților din industria lemnului la programe de formare profesională continuă, în vederea obținerii de către aceștia a unei calificari complete și certificarea calificării angajaților din industria lemnului corespunzător necesarului de calificări identificate pe piața forței de muncă prin furnizarea de cursuri de calificare și recalificare, promovarea schimburilor de experiență și diseminare de bune practici în consiliere și orientare profesională și a lecțiilor învățate în domeniul formării profesionale continue.

     Prin implementarea proiectului de față s-a urmărit consilierea și orientarea profesională a unui grup țintă de 1050 de angajați din industria lemnului (din care 525 femei). Dintre cei 1050 de angajați, 444 (din care cel puțin 222 femei) vor participa la cursuri de calificare sau recalificare organizate de furnizori din România autorizați de către CNFPA. Au fost sprijiniți mai ales angajații necalificați sau cu un nivel scăzut de calificare, o măsură pentru stimularea implicării și menținerii acestora la cursurile de formare profesională fiind acordarea de subvenții în momentul absolvirii cursurilor și obținerii certificatelor de calificare. Toate cursurile calificare/recalificare vor cuprinde și module legate de mediu, module privind prevenirea poluării precum și module legate de sănătatea şi securitatea în muncă, module privind egalitatea de gen, egalitatea de șanse și respectarea diversității.

     Cei 444 de angajați au fost calificați în următoarele meserii:

  • operator la recoltarea şi toaletarea arborilor;
  • operator la colectatul şi manipulatul lemnului;
  • operator la maşini unelte cu comandă numerică;
  • tâmplar universal;
  • tapiţer.

  •      [...]

         Descarcă documentul complet în format doc
         Descarcă documentul complet în format pdf