COMUNICAT
Conferinţa Naţională a FSLIL
26 Iunie 2014

     Federaţia  Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) – organizaţie sindicală constituită la nivel naţional, reuneşte sindicate din activitatea specifică Industriei Lemnului, Exploatarea şi Prelucrarea primară a Lemnului, Industriei Mobilei, a Stratificatelor şi produselor din lemn şi activităţilor conexe, este membră fondatoare a CNSLR – FRĂŢIA şi membră a două organizaţii sindicale internaţionale: EFTBB – Federaţia Europeană a Sindicatelor din Construcţii şi Lemn şi BWI – Federaţia Internaţională a Sindicatelor din Construcţii şi Lemn.

     În data de 26.06.2014 a avut loc Conferinţa Naţională a FSLIL, în care s-a analizat activitatea desfăşurată de Consiliul Naţional în perioada 2010-2014 s-au stabilit unele direcţii de acţiuni în perioada 2014-2018 şi au fost alese noile organe de conducere.

     Delegaţii prezenţi la conferinţă, în cuvântul lor, au scos în evidenţă munca susţinută în desfăşurarea activităţii specifice mişcării sindicale şi au apreciat cu mult respect eforturile preşedintelui şi ale membrilor Biroului Operativ, considerând ca fiind una dintre cele mai active federaţii din cadrul Confederaţiei CNSLR – FRĂŢIA.

     Participanţii la Conferinţă au analizat cu mare interes şi responsabilitate indicatorii tehnico-economici în raport cu salariile obţinute, ele fiind printre cele mai mici din România, în condiţiile în care constatăm creşteri însemnate la toţi indicatorii economici la ambele activităţi (exploatarea şi prelucrarea lemnului şi industria mobilei).

     Un alt punct dezbătut pe larg de delegaţii participanţi a fost situaţia condiţiilor de muncă, protecţia muncii şi situaţia accidentelor de muncă.

     Analizând statistica accidentelor de muncă s-a constatat înregistrarea unui număr mare de accidente de muncă, cu deosebire la activitatea de exploatare şi prelucrare primară a lemnului: 481 accidente cu ITM din totalul de 897, aproximativ 53,6%.

     Mai gravă este situaţia accidentelor mortale: 204 accidente mortale din care 170 accidente mortale în exploatarea forestieră şi prelucrarea primară a lemnului.

     De menţionat că din cele 204 accidente mortale, 59 de cazuri sunt înregistrate ca accidente care nu au întrunit condiţiile pentru a fi accidente de muncă.

     Statistic vorbind, la perioada raportată 2010-2014, în fiecare lună 5-6 angajaţi  din industria lemnului au fost declaraţi morţi datorită accidentării lor în muncă.

     Referitor la situaţia prezentată mai sus d-l inspector Buta Georgescu – invitat din partea Inspecţiei Muncii, a prezentat cauzele reale de producere a accidentelor, menţionând diferite cazuri din toate sectoarele industriei lemnului rezultatul fiind lipsa de interes a angajatorilor faţă de măsurile de protecţie a muncii precum şi măsurile inspecţiei muncii, de creşterea exigenţelor  în vederea respectării normelor de securitate şi protecţia muncii, cu deosebire în exploatările forestiere. Sarcina importantă revenindu-le inspectoratelor judeţene pentru protecţia muncii.

     De menţionat şi aprecierile transmise de către invitaţii prezenţi din partea Asociaţiilor Patronale ASFOR şi APMR, cu privire la buna colaborare dintre FSLIL şi Asociaţiile Patronale, chiar dacă din 2012 nu s-a mai putut încheia Contractul Colectiv de Muncă la nivel de Ramură, datorită îngrădirilor legislative.

     Cooperarea şi colaborarea dintre cele trei instituţii a continuat, una dintre acţiuni fiind participarea în mai multe proiecte cu finanţare europeană, finalizate cu succes, unde federaţia a fost beneficiară şi CSSEPLIM partener (respectiv cele două Asociaţiilor Patronale ASFOR şi APMR).

     Cu privire la noile organe de conducere, Conferinţa a ales, prin vot, ca preşedinte al FSLIL pe d-l Dan Anghel, vicepreşedinte d-l Mihai Ţiplea, secretar d-l Vasile Bădica voluntar şi un Colegiu de Conducere format din 17 membri reprezentanţi din toate regiunile ţării.

     Pentru perioada 2014-2018 Conferinţa Naţională a adoptat un pachet de Direcţii de acţiune ale federaţiei, care să contribuie la dezvoltarea şi consolidarea dialogului social bipartit şi tripartit.

     FSLIL consideră că este nevoie cât mai urgent de modificarea sau adoptarea unui pachet de acte normative ca:

  • Legea 62/2011 – Legea Dialogului Social de susţinere a propunerilor de amendamente necesare corectării actualelor deficienţe ale legii.
  • Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările ulterioare, în scopul asigurării îmbunătăţirii sistemului de protecţie a drepturilor salariaţilor şi reprezentanţilor lor în relaţia cu  angajatorii.
  • Legislaţia în domeniul Inspecţiei Muncii, în domeniul ocupării şi formării profesionale, a Tribunalelor Muncii privind poziţia, rolul şi puterea de decizie a magistraţilor desemnaţi de  partenerii sociali în domeniul asigurărilor sociale şi protecţiei sociale în domeniul politicii bugetare şi fiscale.
  • FSLIL va dezvolta o relaţie instituţionalizată cu Inspecţia de Stat a Muncii şi cu Inspectoratele de Muncă Teritoriale, având ca obiective majore: combaterea muncii la negru prin depistarea cazurilor de salariaţi care lucrează fără CIM, aplicarea CCM la nivelul unităţii, în ce priveşte salariul minim majorat sau stabilit prin HG şi celelalte prevederi. 
  • Analiza trimestrială a accidentelor de muncă în toate sectoarele ramurii industriei lemnului, în parteneriat cu Asociaţiile Patronale (ASFOR şi APMR), cauze, efecte şi modalităţi de  eliminare totală  FSLIL va face demersuri către reprezentanţii Guvernului, Patronatelor, Confederaţiilor Sindicale, în vederea stabilirii unei politici salariale în concordanţă cu relaţiile sociale şi economice din România, pornind de la evaluarea coşului minim de consum.

PREŞEDINTE
jr. DAN ANGHELDescarcă comunicatul în format pdf
Descarcă comunicatul în format doc