NEGOCIERI COLECTIVE ÎN PERSPECTIVA MODIFICĂRII LEGII 62/2011 A DIALOGULUI SOCIAL

     Negocierea colectivă, în conformitate cu Legea 62/2011, reprezintă principala formă de dialog social cu scopul de a ajunge la un acord atunci când la mijloc există un conflict de interese. Sindicatele negociază în vederea apărării intereselor salariaţilor prin înţelegere cu patronatele, ca alternativă a confruntării deschise şi a acţiunilor de protest.

     Negocierea este un mijloc de a rezolva conflictul rezultat dintre cele doua parți implicate, sindicate-patronate şi de a materializa demersurile acumulate în ceva concret prin încheierea unui acord, contract, act adiţional referitoare la condiții de muncă mai bune, timpul de lucru, precum și drepturi salariale.

     De aceea procesul de negociere este complet cu mai multe etape: pregătirea, negocierea propriuzisă, încheierea unui acord, pact, contract şi punerea lui în practică.

     În funcţie de alegerea strategiei trebuie să stabilim, structurăm argumentele din timpul negocierilor, care să ne motiveze poziţia dar în acelaşi timp să căutăm răspunsuri la posibilele contraargumente ale celeilalte părţi, ce ar conduce la transmiterea unor clarificări adresate patronatelor şi propunerea unor posibile căi de negociere.

     În acest sens este vital ca sindicatele să pregătească cu multă responsabilitate negocierea dacă îşi doresc cu adevărat să-şi atingă obiectivele.

     Pe de o parte trebuie analizate obiectivele puse în joc, cauzele şi consecinţele lor şi modul cum ar putea fi puse în practică iar pe cealaltă identificarea intereselor patronatelor, poziţia lor de putere şi alţi aliaţi.

     Nu trebuie neglijat că în timpul negocierii propriu-zise la început este bine să avem cât mai multe elemente şi date cu privire la intenţiile şi obiectivele patronatelor.

     Din acest motiv, echipei de negociere a sindicatelor este recomandată o strategie bazată mai mult pe comunicare, pe ascultare activă, adică să asculţi mai mult decât să vorbeşti, să pui întrebări afirmative la care patronatele să-şi explice motivaţiile, să afli priorităţile patronatelor, să nu conteşti poziţia adoptată de partea cealaltă şi să afli şi posibilele solicitări de compromis.

     Misiunea noastră, a sindicatelor, este aceea să ne apărăm cu orice preţ poziţia, să convingem cu argumente patronatele pentru satisfacerea interesele ambelor părţi.

     În funcţie de situaţie, comisia de negociere comună sindicate – patronate poate să pornească de la solicitări, revendicări, propuneri mai puţin controversate ce pot fi uşor rezolvate, şi să lase la final problemele dificile şi puternic disputate, în acest sens putem aminti majorările de salarii.

     Pentru ca schimbul reciproc să fie corect problemele şi compromisurile trebuiesc legate de anumite condiţii.

     Este indicat în permanenţă să nu cedezi ceva fără a primi ceva în schimb.

     Încheierea negocierilor se face printr-un document scris, fie el acord, contract, act adiţional, protocol, sau minută, care să menţioneze toate problemele care au fost convenite şi aprobate şi bineînţeles în continuare respectate procedurile legale de înregistrare la instituţiile abilitate.

     Ținand cont de Legea 62/2011- Legea Dialogului Social, în acest moment aceste negocieri nu se pot desfășura decat la nivel de unități sau grupuri de unități, în condițiile în care Contractul Colectiv de Munca Unic la nivel național a fost eliminat, iar la nivel de sectoare de activitate (ramuri) nu se pot îndeplini condițiile prevazute de lege. În acest sens Colegiul de Conducere al Federației Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, întrunit în perioada 21-24 Septembrie a.c. la Tulcea solicită Confederației CNSLR-FRAȚIA, precum și Instituțiilor abilitate ale statului implicarea pentru modificarea Legii 62/2016 – Dialogului Social în ceea ce privește:
      - Reintroducerea CCMU la nivel național;
      - Condițiile de negociere a CCM la nivelul sectorului de activitate (ramură);
      - Protecția liderilor de sindicat;
      - Dreptul la grevă.

     Aceste modificări ale Legii 62/2011 sunt esențiale în cadrul dialogului social, pentru restabilirea unui climat normal ce ar reglementa procesul de negociere la toate nivelurile.
27.09.2016

Vicepresedinte,
MIHAI ȚIPLEA


Descarcă comunicatul în format pdf sau în format doc.