Anunţ privind achiziţia de servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel

    Anunţ privind deschiderea competiţiei pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel în cadrul Proiectului "Programe de orientare şi consiliere profesională şi cursuri de calificare pentru angajaţii din industria lemnului" ID 46322.

    Data publicării anunţului: 02 martie 2011

   Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (F.S.L.I.L.), CUI7323912, cu sediul în Bucureşti, strada Calea Griviţei, nr.21, Sector 1, înregistrată în Registrul Special Federaţii- Secţiunea I, aflat la grefa Tribunalului Bucureşti, la poziţia nr. 80/20.11.2002, reprezentată legal prin Preşedinte domnul Vasile BĂDICA, anunţă organizarea procedurii de prospectare de piaţă „studiu al pieţei” pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţia de servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel, cod CPV: 55120000-7. Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului  este beneficiara unui contract de finanţare nerambursabilă prin programul FSE în România, conform contractului POSDRU/80/2.3/S/46322 pentru implementarea Proiectului cu titlul “Programe de orientare şi consiliere profesională şi cursuri de calificare pentru angajaţii din industria lemnului”. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

    Toate informaţiile privind atribuirea contractului se pot obţine în urma solicitării adresate direct achizitorului la numerele de telefon: 0751886240, 021.316.88.27; 021.316.88.37; 021.316.88.72, fax 021.312.89.64. Pentru depunerea ofertelor de preţ vă rugăm să contactaţi F.S.L.I.L. la sediul indicat mai sus.
    Persoana de contact Elena – Maria  GHIŢĂ, e-mail: elenaghita31@gmail.com.

    Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 09 martie 2011, ora 12.30.

    Specificatii tehnice:  servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel:

    Prezentele specificatii tehnice contin informatii privind regulile de baza care trebuie respectate de ofertanti pentru elaborarea propunerii tehnice si financiare in concordanta cu necesitatile achizitorului.
    Cerinţele impuse prin prezentele specificatii sunt minimale. Ofertele care nu respecta cerintele specificatiilor tehnice sunt declarate neconforme si respinse.
   Departajarea ofertelor se va face în funcţie de clasamentul rezultat prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit: preţul cel mai scăzut.

   
Adresa organizatorului unde se derulează procedura de atribuire a contractului,  este: Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (F.S.L.I.L.), CUI7323912, cu sediul în Bucureşti, strada Calea Griviţei, nr.21, Sector 1, telefon: 0751886240, 021.316.88.27; 021.316.88.37; 021.316.88.72, fax 021.312.89.64, adrese e-mail persoane responsabile achizitii : elenaghita31@gmail.com.

   Termenul limită de depunere ofertă: 09 martie 2011, ora 12.30.
Comunicarile cu privire la rezultatul selectiei ofertelor primite vor fi facute prin fax sau e-mail.

   Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta pentru gama de servicii descrise mai jos, in cantitatile si cu caracteristicile precizate. Nu se accepta oferte partiale.

   În cadrul proiectului este necesară achiziţia serviciilor de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel în vederea realizării următoarelor evenimente:

 1. Seminar pentru 20 persoane; durata 1 zi, Vatra Dornei – 12 Martie 2011
      Tema: Schimb de experienţă şi diseminare de bune practici in consiliere, orientare şi calificare profesională;
  1. Cazare cu mic dejun inclus
       20 camere x 1 zi pentru 20 persoane;
  2. Masă: dejun + cină
       20 persoane x 1 zi;
  3. Sala conferinţă (inclusiv catering);
 2. Seminar pentru 40 persoane; durata 1 zi, Mamaia – Iunie 2011
      Tema: Informare şi conştientizare a beneficiilor formării şi calificării profesionale;
  1. Cazare cu mic dejun inclus
       40 camere x 1 zi pentru 40 persoane;
  2. Masă: dejun + cină
       40 persoane x 1 zi;
  3. Sala conferinţă (inclusiv catering);
 3. Organizarea a două conferinţe de presă a câte 25 persoane, în total 50 persoane
      - Septembrie 2011 - Bucureşti sau Târgu Mureş;
      - Martie 2012 - Bucureşti sau Târgu Mureş;
          Sala de conferinţe, inclusiv catering, pe durata evenimentului.
 1. Servicii hoteliere si de restaurant:
  Rezervarea unui numar de aproximativ 60 camere categoria minim 3 stele, cu urmatoarele dotari minime: pat matrimonial, TV, frigider, baie proprie.
  • Camerele trebuie sa fie recent renovate si sa respecte standardul confortului.
  • Hotelul trebuie sa asigure achizitorului acordarea mesei in restaurantul propriu.
  • Se solicita ca restaurantul sa fie de categoria I.
  • Se solicita ca micul dejun sa fie organizat in sistem bufet suedez si sa fie inclus in pretul camerei, iar dejunul si cina sa fie organizate in sistem fisa cont/camera sau sistem bufet suedez.
 2. O sală de conferinte/curs, pentru minim nr de persoane participante la fiecare eveniment, astfel cum sunt descrise mai sus, care să fie disponibilă pentru întreaga durata a evenimentului, dotată cu:
  • minim nr de scaune persoane participante la eveniment - configuraţie flexibilă (cel mai probabil se va solicita configuraţia tip teatru);
  • pupitru pentru vorbitori (inclusiv scaun) dotat cu laptop funcţional şi acces la internet, un videoproiector şi cabluri suficient de lungi;
  • un ecran de proiectie;
  • alte dotări pe care ofertantul le poate pune la dispoziţie pentru desfăşurarea în bune condiţii a seminarului/conferinţei.
 3. Servicii de catering pe perioada seminarului/conferinţei: o pauză de cafea pe zi, pentru nr de persoane participante la fiecare eveniment, astfel cum sunt descrise mai sus, care să includă:
  • Cafea, Ceai, Apă plată şi minerală înbuteliată, bauturi răcoritoare;
  • Zahăr, Lapte;
  • Produse de patiserie/Prăjituri;
  • alte dotări pe care ofertantul le poate pune la dispoziţie pentru desfăşurarea în bune condiţii a seminarului/conferinţei.

    Serviciile vor fi asigurate în perioada 11.03.2011 – 30.04.2012, data exacta de desfasurarea a evenimentelor va fi stabilita de comun acord cu achizitorul cu minim 2 zile înainte. Contractul este cu executare succesiva.

    Specificatii financiare: pretul ofertat va fi exprimat in RON, fara TVA, va fi unic si final si va cuprinde toate cheltuielile prestatorului.

    Modalitate de plata: plata se efectuează prin ordin de plata după desfasurarea fiecărui eveniment la 15 zile lucrătoare de la data emiterii facturii de către prestator, conform clauzelor contractuale.


Descarcă anunţul integral incluzând formularele de propuneri şi anexa cu informaţii generale