Nr. 173/08.07.2016

Către,
            Sindicatul FORESTIM Bacău

            D-nei Președinte POPA LENA


În condițiile în care societatea s-a dezvoltat și se impune modificarea programului de lucru, prin introducerea schimbului 4 la secția parchet, cu elaborarea normelor de muncă după consultarea sindicatului reprezentativ, obligatoriu trebuie respectate prevederile Legii 53/2003 Codul Muncii art. 137, al. 1, 2, 3, 4.

Întradevăr prevederile legale stipulează că în cazul în care repaosul săptămânal este acordat în alte zile decât sâmbăta și duminica se va acorda un spor la salariu stabilit prin Contractul Colectiv de Muncă (CCM) sau prin Contractul Individual de Muncă (CIM) și nu există o limită a acestui spor unilateral însă trebuie menționat că stabilirea acordării în procent de 30% pentru zilele lucrate în program de lucru normal, sâmbăta și duminica, fără să se țină cont de propunerile sindicatului în sensul de majorare a procentului de la 30% la 50% sau 60%, se încalcă principiul negocierii între părți egale, în conformitate cu prevederile Legii 62/2011 a Dialogului Social.

Să ținem cont că zilele de sâmbătă și duminică sunt consfințite atât în Constituția României cât și în Legea 53/2003 - Codul Muncii, pentru refacere și reunirea familiei și petrecerea timpului împreună cu membrii familiei.

Indiferent cât de urgentă ar fi deschiderea unei linii de lucru, cu invocarea că se înregistrează pierderi, prin întârzierea începerii lucrului, cauzat de refuzul așa-zis neargumentat al sindicatului, de a finaliza negocierile și a modifica CCM este mai presus de toate sănătatea salariaților și ambianța petrecută în familie la sfârșit de săptîmână.

În condițiile acestea pentru sacrificiul salariaților de a crește profitul societății ar merita ridicarea procentului de la 30% la cel puțin 50% sau 60% pentru zilele de sâmbătă și duminică.

Federația Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) amintește societății că la negocierea clauzelor și la încheierea CCM părțile sunt egale și libere și că este interzisă amenințarea la adresa conducerii sindicatului și este sancționată de lege, fiind considerată ca o imixtiune și pedepsită de codul penal.

Precizăm că sindicatul FORESTIM Bacău a procedat corect prin solicitarea sprijinului Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) de a clarifica unele interpretări eronate ale conducerii societății cu privire la prevederile legale în materie referitoare la repaosul săptămânal și acordarea sporului în procent la salariu.

Menționăm că sesizarea către ITM, a sindicatului FORESTIM, este făcută conform cu prevederile Legii 62/2011 a Dialogului Social, Titlul VIII – Reglementarea modalităților de soluționare a conflictelor de muncă, art.167-171.

În acest context sindicatul este disponibil, în continuare, pentru negocierea și încheierea a unui Act adițional înregistrat la ITM, în limitele normalității, cu beneficii pentru ambele părți, cu respectarea tuturor obligațiilor menționate în CCM, CIM și ROF, pentru respect reciproc între sindicatul FORESTIM, ca reprezentant al salariaților membrii de sindicat și conducerea societății.

Cu stimă,

PREȘEDINTE,
DAN ANGHEL


Descarcă comunicatul în format pdf sau format doc.