Nr. 206/07.12.2015

Către,
            Guvernul României

            D-lui Prim Ministru DACIAN CIOLOŞ


Stimate Domnule Prim Ministru
Referitor la îngheţarea salariului minim brut pe economie la 1050 lei şi în cursul anului 2016.

Solicităm Guvernului României să nu rămână indiferent la rugămintea noastră şi anume de a reveni la majorarea salariului minim brut garantat în plată la 1200 lei, începând cu 01/01/2016, aşa cum a fost stabilit în programul de guvernare Ponta, ca element important în sursa bugetului naţional pe 2016.

Prin îngheţarea salariului minim garantat în plată nu s-ar creea decât o discriminare între sectorul economic şi sectorul bugetar.

Deşi ne desfăşurăm activitatea într-un domeniu important pentru economia naţională, industria lemnului, în special industria mobilei, care execută produse de mobilier ce merg la export într-un procent de 75%, câştigurile salariale sunt dintre cele mai mici dintre toate sectoarele de activitate ale economiei naţionale

Industria mobilei (luna August 2015):
  • salariul mediu brut = 1785 lei
  • salariul mediu net =1251 lei.
Prelucrarea lemnului (luna August 2015):
  • salariul mediu brut = 1786 lei
  • salariul mediu net =1294 lei

Dar câştigurile sunt mult mai mici pentru aproximativ 60% din numărul salariaţilor înregistraţi în statistică la nivel naţional, în jur de 100.000, ele fiind la nivelul salariului minim brut garantat în economie, respectiv 1050 lei.

E bine că s-au majorat salariile din sistemul sanitar cu 25%, din învăţământ cu 15% şi restul de bugetari cu 10% (poate că sunt mici în comparaţie cu cele din UE).

E bine că aţi majorat indemnizaţiile persoanlului din administraţia prezidenţială şi a preşedintelui, a parlamentarilor, a Guvernului şi a Primului Ministru şi celorlalţi miniştrii, a aleşilor locali (primari şi viceprimari), nu ştim dacă s-a comandat efectuarea de studii de impact social pentru acordarea lor.

E bine că finanţaţi de la bugetul statului personalul Bisericii Ortodoxe Române (BOR) ca şi salarii de stat dar şi acordarea de sume uriaşe pentru construirea Catedralei Neamului.

Dar ce facem cu salariaţii din sectorul privat, aproximativ 4,5 mil. care  asigură PIB-ul prin munca lor, prin realizările lor, printre care şi cei din industria lemnului, aproximativ 100.000 de salariaţi, din care 30.000 membrii de sindicat?

Consideraţi că salariul minim brut garantat pe economie, la nivelul de 1050 lei (apriximativ 250 euro) este îndestulător pentru traiul de zi cu zi, pentru salariaţii din sectorul privat, singurii ce alimentează PIB-ul la nivel naţional de unde dumneavostră şi ceilalţi foşti prim miniştri întocmiţi bugetul anual şi acordaţi prioritate salariaţilor bugetari?

Aţi făcut o analiză a coşului zilnic actualizată, reală să vedeţi cum o familie din sectorul privat menţionat mai sus poate asigura traiul de pe o lună pe alta cu 3-5 membrii ai familiei, cu un singur membru salariat şi v-aţi gândit cum reuşesc să supravieţiuască?

Conducerea FSLIL este surprinsă şi îngrijorată, în acelaşi timp, de poziţia unui partener de dialog social şi negocierea CCMR, respectiv Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR), care prin scrisoarea nr.85938/25/11/2015, înaintată dumneavoastră d-le Prim Ministru, se opune creşterii salariului minim garantat pe economie, de la 1050 lei la 1200 lei pentru anul 2016, pe motiv că ar afecta pe termen lung activitatea întregului domeniu, conducând la falimentarea agenţilor economici din profil.

Amintim că în Strategia industriei lemnului 2015-2020 comandată de APMR şi recent finalizată de un renumit institut de consultanţă, sunt menţionate principalele obiective ale strategiei de dezvoltare a resurselor umane, printre care:
  • ridicarea permanentă a nivelului de calificare şi pregătire permanentă a persoanlului angajat;
  • dezvoltarea durabilă şi apariţia de noi locuri de muncă prin creearea de noi agenţi economici şi mijlocii în toate zonele geografice ale ţării;
  • asigurarea condiţiilor de muncă din ce în ce mai bune şi creşterea treptată a nivelului de salarizare în vederea evitării convulsiilor sociale;

Tragem un semnal de alarmă că nu întâmplător cei mai buni specialişti din sectoarele de activitate din industria lemnului (exploatare, prelucrarea primară a lemnului, industria mobilei) au părăsit locurile de muncă în favoarea celor din străinătate (UE, SUA, Canada), una din cauze fiind chiar salariile extrem de mici.

În permanenţă sindicatele, fie la nivel de confederaţii sau federaţii, au susţinut că majorările salariilor în sectorul privat sunt benefice şi pentru stat pentru că ori de câte ori s-a majorat salariul minim brut garantat pe economie s-au adus contribuţii la buget.

În speranţa unei reveniri la majorarea salariului minim brut garantat pe economie, respectiv la 1200 lei, începând cu 01/01/2016, vă rugăm să analizaţi cu mult discernământ cele solicitate pentru a nu se creea o discrepanţă atât mare între sectorul economic şi cel bugetar.


PREȘEDINTE,
DAN ANGHEL


Descarcă comunicatul în format pdf sau format doc.