Nr. 199/05.11.2015

Către,

Guvernul României
D-lui Prim Ministru

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
D-lui Ministru

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – Ministru delegat cu Dialogul Social


Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL), singura federaţie reprezentativă la nivel naţional este preocupată de evoluţia recentelor informaţii cu privire la raportul despre situaţia tăierilor ilegale de lemn din România realizat de ONG - Envirolmental Investigation Agency (EIA) - Agenţia de Investigaţii de Mediu.

În acelaşi timp am observat cu nedumerire că ţinta principală a acestui raport îl reprezintă compania HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER cu sucursalele aferente, fiind acuzată de achiziţionarea materialului lemnos şi cherestele de la diverşi furnizori, fără acte sau fără documente legale, complete şi corecte, provenit din tăieri ilegale.

Conducerea FSLIL a susţinut în permanenţă promovarea Noului Cod Silvic ca o necesitate obiectivă în vederea combaterii şi stopării tăierilor şi defrişărilor ilegale şi salută în  acest sens promulgarea de către Preşedintele României a Legii 46/2008 – Codul Silvic, prin care se aduce atingere fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice şi suntem convinşi că organele statului, prin responsabilitatea creată, împreună cu cele de Poliţie, Jandarmeria Română, Garda Forestieră vor stopa tăierile ilegale şi că transabilitatea lemnului pe piaţă să aibă o provenienţă controlată şi cu acte în regulă indiferent de unde provine (păduri de stat, private, unităţi administrativ teritoriale).

Faptul că Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurii s-a implicat în elaborarea legislaţiei subsecvente a Codului Silvic, alături de cei interesaţi (proprietari de păduri, ONG-uri, instituţii de stat, Academia Română Universitatea Transilvania, asociaţii patronale şi sindicale), cu privire la normele de valorificare a masei lemnoase un act normativ foarte important pentru sectorul forestier dovedeşte grija factorilor de decizie de a intra în normalitate şi de a stopa tăierile ilegale de material lemnos din păduri.

Având la bază drept scop apărarea prin unitatea de acţiune a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ce decurg din calitatea de salariat şi membru de sindicat, în oricare din sindicatele membre, FSLIL militează pentru protecţia socială a salariaţilor, inclusiv a celor de la  SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER BACO Comăneşti SRL garantat şi prin cadrul legislativ coerent aflat în vigoare, Legea 62/2011 – legea dialogului social şi Codul Muncii, dar în special de menţinerea şi crearea de noi locuri de muncă.

În acest sens vă aducem în atenţie Grupul SCHWEIGHOFER, care în anul 2010 a devenit acţionar majoritar la BACO Comăneşti cu peste 750 de salariaţi membri de sindicat şi membri ai federaţiei. Amintim că, achiziţionarea de cherestele, de calitate inferioară, de la furnizori sunt valorificate superior pentru fabricarea de panel şi panouri încleiate, aducându-se o plus valoare de peste 300 euro/mc, mare parte regăsindu-se în salarii, taxe locale, investiţii şi nu în ultimul rând în susţinerea în totalitate a vieţii economice a oraşului.

Tot din 2010 Grupul HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER a derulat investiţii la BACO Comăneşti în valoare de 25 milioane de euro. Datorită acestor investiţii capacitatea de producţie a crescut aducând fabrica în poziţia de cel mai mare producător de panel din România.

Se cunoaşte că sunt printre primii investitori care s-au axat pe construirea de capacităţi industriale, dotate cu tehnologii moderne de ultimă generaţie, conform standardelor europene, cu forţă de muncă calificată, capabili să lucreze pe cele mai noi tehnologii computerizate, calificaţi şi prin programe de pregătire profesională a adulţilor în cadrul societăţii cu fonduri accesate de la FSE şi sprijinul guvernului.

În plan social, reprezintă aproximativ 20% din populaţia Comăneştiului şi localităţilor limitrofe, respective aproximativ 4000 de cetăţeni ce îşi duc traiul de pe o zi pe alta datorită salariaţilor de la HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER BACO, unul dintre cei mai mari producători de cherestea din Europa, în condiţiile în care se ştie că în zonă nu mai sunt alte industrii, activităţi economice dezvoltate, fiind o zonă monoindustrială.

Precizăm că din cei aproximativ 750 de salariaţi majoritatea sunt tineri (40% bărbaţi, 60% femei) dornici să-şi construiască un viitor nou în concordanţă cu normele şi tratatele la care a aderat România odată cu intrarea în 2007 în UE.

Se cunoaşte, conform statisticilor întocmite de organismele europene, că România se află printre ultimele ţări în aplicarea Regulamentului de combatere a tăierilor ilegale, deşi el a fost înaintat de către Comisia Europeană, în Parlamentul European, în 2008, aprobat şi publicat în Jurnalul Oficial al UE, după 2 ani, cu condiţia ca toate ţările membre să-l transpună cu legislaţia europeană în 24 de luni de la emiterea lui. În aces sens, începând cu 2012, forurile de resort din România au fost avertizate cu sancţiuni dure.

De asemenea oficialii europeni au precizat, în urma statisticilor întocmite conform unui bilanţ întocmit de Ministerul Mediului şi Pădurii că în 2007 a fost tăiată ilegal o cantitate de 175743 mc iar în  2010, 117906 mc, în scădere, asta făcând parte din planul de combatere a tăierilor ilegale dar încă nepus în aplicare.

Încă din 2010 Regia Naţională a Pădurii a stabilit un plan riguros de măsuri în acest sens, implicaţi fiind şi Jandarmeria, Poliţia, responsabilii de resort din minister, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic, tot ce ţine de asigurarea ordinii publice în zonele forestiere. În anul 2011 60% din pădurile avute în administrare de RNP au fost certificate, fapt ce a condus la înscrierea în Reglementările Comisiei Europene (CE) şi astfel demonstrându-se că masa lemnoasă recoltată are provenienţă legală.

Cert este că odată cu legiferarea dreptului de proprietate începând cu 1991 s-a ajuns ca peste 300 de mii de ha de pădure care au fost retrocedate nu au mai fost administrate în regim silvic şi aici în mod sigur s-au efectuat tăieri ilegale într-un volum mare, existând cazuri izolate şi în sectorul administrat de RNP – ROMSILVA cu concursul personalului silvic, fapt recunoscut de-a lungul perioadei 2010-2015 de foştii şi actualii directori generali ai RNP.

În opinia noastră considerăm că unele acuzaţii aduse Grupului HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER de către Agenţia de Investigaţii de Mediu (EIA), care analizează situaţia tăierilor ilegale din România, sunt exagerate.

În condiţiile în care HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER BACO Comăneşti au realizat investiţii de calitate, au creat locuri de muncă, condiţii de sănătate şi securitate în muncă la standarde europene şi tehnologii moderne, facilităţi de calificare profesională, salarii acordate la timp şi celelalte drepturi prevăzute în CCM pentru salariaţi cu taxele şi impozitele la zi plătite statului, ne face să credem că există grupuri de interese, ce urmăresc în continuare procesul de lichidare a societăţilor, de înlăturare a investiţiilor străine cu consecinţe grave în plan social. Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) trage un semnal de alarmă cu privire la această situaţie, menţionând că oricărui investitor străin îi este uşor să trimită în şomaj lunar până la 10% salariaţi, pentru a nu se recurge la concediere colectivă, în cazul de faţă în maxim 6 luni o să ajungă şomeri toţi cei 750 de salariaţi, încărcând povara statului de a-i prelua şi de a-i ţine în şomaj cu sume imense alocate de la bugetul statului.

Amintim că sectoarele de  prelucrarea lemnului şi industria mobilei aduc un aport de aproximativ 8-12% PIB şi că o mare parte din sumele alocate sunt îndreptate la salariaţii bugetari, salariaţii noştri având cele mai mici salarii din economia naţională.

Cu stimă,

PREȘEDINTE,
DAN ANGHEL


Descarcă comunicatul în format pdf sau format doc.