Nr. 196/26.10.2015

Către,

Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale sector 4
D-lui Director


Revenim la adresa nr. 230/13.11.2014, transmisă de FSLIL şi înregistrată la dumneavoastră sub nr. 85037/14.11.2014, cu următoarea solicitare:

Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL) a intrat în posesia unui imobil în suprafaţă de 91,94 mp, prin cumpărare conform Contractului de vânzare-cumpărare nr. 112/21.02.2013, situat în strada Episcopul Chesarie nr. 15, Tronson E, Biroul 2, parter, sector 4, Bucureşti.

Precizăm că el funcţionează ca sediu social, fiind achiziţionat pe proiecte, plata fiind suportată din fonduri social europene.

De asemeni subliniem că FSLIL nu a desfăşurat şi nu desfăşoară activităţi economice şi că instituţia funcţionează numai din plata cotizaţiilor membrilor afiliaţi din ramura industriei lemnului, încasările fiind din ce în ce mai mici.

În cursul anului 2013 prin cererile nr. 138/07/03/2013 şi 237/27/08/2013 am solicitat scutirea imobilului de la plata impozitului, prin adresa nr. 230/13/11/2014 am rugat atât Instituţia Primăriei prin primar, cât şi Consiliul Local să analizeze propunerea noastră de a aproba micşorarea cotei de impozitare de la 1,5% la 0,5% din valoarea de inventar, înregistrată în contabilitate.

Din păcate, Consiliul Local întrunit în Şedinţa din 30/10/2013 a respins cererea noastră, cu toate că d-l Primar în expunerea de motive a propus o diminuare a impozitului, destul de important pentru noi.

Reamintim că ne desfăşurăm activitatea din 1990 şi veniturile provin numai din cotizaţia sindicatelor afiliate, din ce în ce mai puţine, nu desfăşurăm activităţi economice, decât de natură social umanitară, suntem o organizaţie non profit în care prioritar este dialogul social, apărăm drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale salariaţilor membri de sindicat, în conformitate cu prevederile statutului.

Menţionăm faptul că până în prezent ne-am achitat obligaţiile către d-voastră, cu mare greutate.

Faţă de cele menţionate, vă rugăm:
  • Să analizaţi propunerea noastră de micşorare a cotei de impozitare, cu încadrarea ei între 0,25%-0,75% din valoarea de inventar, înregistrată în contabilitate conform prevederilor legale din Normele Metodologice de aplicare a Legii 571/2003, art.253, al.2.
  • De a ne invita la Şedinţa Consiliului Local, în ziua când este trecută pe Ordinea de zi pentru 2016, pentru a ne susţine solicitarea;

Acordarea unei audienţe preşedintelui federaţiei la d-l Primar, la o dată stabilită de domnia sa, în funcţie de timpul de care dispune.

Cu stimă,

PREȘEDINTE,
DAN ANGHEL


Descarcă comunicatul în format pdf sau format doc.