Nr. 179/18.08.2015

Către,

CNSLR–FRĂŢIA
În atenţia Biroului Operativ
D-lui Preşedinte Leonard Bărăscu


Biroul Operativ al Federaţiei Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL), în urma demersurilor făcute din partea unor preşedinţi de sindicate din societăţile cu profil de mobilă din ramura industriei lemnului, solicită, Biroului Operativ al CNSLR-FRĂŢIA şi Preşedintelui, în urma atribuţiilor conferite de Statutul CNSLR-FRĂŢIA şi a reprezentării în diverse Comisii de dialog social sau Consilii de Administraţie ale instituţiilor statului, de a ne sprijinii în vederea anulării taxei pe apă pluvială şi în modificarea Ordinului 90/20/03/2007, pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare – emitent Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de gospodărie comunală, publicat în Monitorul Oficial nr. 324/15.05.2007.

În sinteză vă reamintim că agenţii economici din Industria Lemnului, si probabil şi din alte ramuri, sunt obligaţi să achite facturile emise de companiile de apă sau Regii Autonome Judeţene pentru apa de ploaie (apă meteorică) cu sume uriaşe, de zeci de mii de lei lunar, chiar şi în lunile când nu plouă. Agenţii economici fac eforturi mari să achite salariile muncitorilor, şi aşa fiind dintre cele mai mici la nivelul economiei naţionale, şi chiar cu întârzieri (exemplu: SC MOLDOMOBILA Iaşi, SC MOBEX SA Tg.Mureş).

Alăturat vă anexăm un exemplu cu facturile fiscale şi adresa FSLIL nr.222/08.10.2014 către Guvernul României, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice:
  • IAŞI: seria AV 399 nr.14195228/05.09.2014 şi seria AV 399 nr.14140438/04.07.2014, emise de Apa VITAL Iaşi, în sumă de 39.000 lei; nr.15098160/07.05.2015, nr.15123396/05.06.2015, nr.15186218/ 07.08.2015, în sumă totală de 204.268 lei (momentan neachitate);
  • Tg.Mureş:  seria AQ nr.1100812/31.05.2015 (12444,44 lei), seria AQ nr.1123587/30.06.2015 (15707,24 lei), seria AQ nr. 1146474/31.07.2015 (18943,03 lei). Suma totală fiind de 47094,71 lei.

Nu ne putem da seama ce modalităţi de calcul aplică întrucât apa de ploaie nu este evaluată, la acest moment, în niciun mod, pentru că nimeni nu ştie cu precizie (apa de ploaie vine de sus, de la Doamne Doamne) şi cât se scurge pe acoperişurile imobilelor ce constituie patrimoniul societăţilor; mai ales că majoritatea apei de ploaie se duce direct în pământ şi doar o parte nesemnificativă este preluată de reţeaua de canalizare.

În acest sens, prioritatea plăţilor nu mai este a salariilor muncitorilor, ci a facturilor cu sume exorbitante, în condiţiile în care sunt ameninţaţi cu sistarea apei curente şi chiar cu blocarea conturilor până la plata facturilor restante.

Faţă de cele relatate mai sus, vă rugăm să ne sprijiniţi în rezolvarea acestei chestiuni, poate minoră pentru unii, dar foarte împovărâtoare pentru societăţile comerciale din industria lemnului, de a ne uşura cu o taxă, din zeci de taxe, unele justificate, altele nu, cum nu mai există la vreun stat din UE.

Cu stimă,

BIROUL OPERATIV

PREȘEDINTE,
DAN ANGHELDescarcă comunicatul în format pdf sau format doc.