RAPORT
privind activitatea desfăşurată de Colegiul de Conducere
în perioada Iulie 2014 – Iunie 2015


În perioada Iulie 2014 – Iunie 2015 activitatea Colegiului de Conducere şi a Biroului Operativ s-a desfăşurat, conform prevederilor Statutului, a atribuţiilor Colegiului de Conducere, în baza Regulamentului de Organizare şi funcţionare al acestuia, a mandatului conferit de Conferinţa Naţională din Iunie 2014 şi a unor solicitări ridicate din partea membrilor Colegiului de Conducere la şedinţele de lucru, prezenţi la întrunirile trimestriale din Septembrie, Decembrie 2014 şi Martie 2015.

În acest context, Biroul Operativ a procedat la întocmirea şi finalizarea dosarului cu modificările componenţei conducerii noi alese şi modificarea art.18 din Statutul Federaţiei Sindicatelor Libere din Industria Lemnului, privind stabilirea Colegiului de Conducere, între 9-17 membri, aşa cum a hotărât Conferinţa Naţională şi depunerea lor la Tribunalul Bucureşti.

În toate cele trei întâlniri trimestriale ale Colegiului de Conducere, menţionate mai sus, au fost analizate problemele curente din activitatea federaţiei, rezultatele obţinute şi problemele cu care se confruntă sindicatele membre ale FSLIL, pentru a fi înaintate şi susţinute la toate instituţiile şi autorităţile statului, pentru soluţionare.

ACŢIUNI ÎN CARE S-A IMPLICAT FSLIL

În relaţia cu sindicatele membre:

În această perioadă Biroul Operativ al federaţiei a transmis împuterniciri şi mandatări mai multor sindicate, de a negocia, modifica şi încheia, Contractul Colectiv de Muncă sau Acte adiţionale la nivelul societăţilor (CHIMSPORT 2005 Orăştie, MOBILA Sovata, MOBILA Rădăuţi, COŞNA Tg.Ocna, ELMOBEROM Beiuş, CILDRO Dr.Tr. Severin, CILDRO PLYWOOD, CILDRO Service, MOBINEH Nehoiu, SORTILEMN Gherla, ALPROM Piteşti, BACO Comăneşti, PETROFOREST Piatra Neamţ şi altele).

În această perioadă, Biroul Operativ a comunicat, în permanenţă cu sindicatele, în teritoriu, informându-i, în general, despre evenimentele şi problemele cu care se confruntă, specifice federaţiei.

În urma emiterii HG 871/15/11/2013 şi 1091/10/12/2014 salariul de bază minim brut, garantat în plată, a fost stabilit la 900,00 lei lunar, începând cu 01.07.2014; la 975,00 lei/lună, începând cu 01.01.2015 şi la 1050,00 lei/lună, începând cu 01.07.2015 pentru un program complet de lucru de 168 ore/lună.

În acest sens, Biroul operativ al FSLIL a transmis sindicatelor adresele nr. 181 / 14/07/2014 şi nr. 106 / 12/01/2015, prin care salariul minim brut pentru muncitorii calificaţi, la nivelul ramurii, trebuie indexat pentru tot personalul salariat cu coeficienţii de majorare în tranşă de 5,85% cu 01/07/2014, respectiv 8,33% cu 01/01/2015.

Din datele primite, unele sindicate au reuşit să majoreze cu coeficienţii menţionaţi, altele în procent mai mic şi unele deloc.

La solicitarea Colegiului de Conducere, Biroul Operativ s-a adrsat din nou CNSLR-FRĂŢIA prin adresa nr.146/15.04.2015, de a impulsiona finalizarea modificării Legii 62/2011 – Legea dialogului social cu principalele amendamente:

 • Reintroducerea CCM la nivel naţional;
 • Micşorarea pragului la 30% din numărul total al salariaţilor din cadrul unităţilor cu cel puţin 21 de salariaţi, în vederea negocierii CCM la nivel de sector de activitate (ramură);
 • Dreptul la grevă;
 • Protecţia liderilor de sindicat;

În momentul de faţă, aspectele mai sus menţionate de modificare a  Legii 62/2011 – legea dialogului social, au rămas tot la stadiul de solicitare, întrucât grupul de lucru constituit nu mai funcţionează, datorită, absenţei confederaţiilor patronale, neîntrunind condiţiile de reprezentativitate (doar 2 confederaţii patronale: Concordia şi Patronatul Român, îndeplinind condiţiile).

Din statistica Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice reiese numărul foarte mic de Contracte Colective de Muncă încheiate la toate nivelurile, datorită restricţiilor din Legea 62/2011 – Legea dialogului social, astfel, la finele anului 2014, situaţia CCM încheiate la nivel de unităţi, la nivel de grupuri de unităţi şi la nivel de sector de activitate (ramură), în vigoare, se prezenta astfel:

 • 9477 CCM încheiate la nivel de unitate;
 • 21 CCM încheiate la nivel de grup de unităţi, din care 11 sunt  valabile în prezent;
 • 4 CCM încheiate la nivel de sector de activitate (ramură), din care două sunt valabile în prezent (şi acestea în domeniul bugetar).

După aproape 2 ani de zile, în cadrul discuţiilor purtate la şedinţele CNT (Consiliului Naţional Tripartit), precum şi în întâlnirile avute separat sau comun la nivelul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMPSPV) prin Comisia de Dialog social, nu s-a ajuns la niciun rezultat.

Amintim două solicitări ale d-nei Ţilică Verginia – preşedinta sindicatului MOLDOMOBILA Iaşi şi preşedinta Comisiei de Femei a FSLIL, membră în Colegiul de Conducere, una de reducere a vârstei de pensionare pentru salariatele din industria lemnului, în special din industria mobilei, de la 65 la 60 de ani şi cea de-a doua cu privire la sumele uriaşe plătite ca taxă pentru apa de ploaie, în această situaţie fiind toate societăţile comerciale din industria lemnului.

Biroul Operativ al FSLIL a înaintat adresa nr.219/07.10.2014 către  Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMPSPV), în atenţia d-nei Ministru Rovana Plumb şi celor două comisii de muncă şi protecţie socială  din Senatul României şi Camera Deputaţilor, răspunsul primit fiind diferit şi anume: din partea Senatului se specifică în final că, în momentul punerii în discuţie, se va ţine cont de propunerea noastră, a FSLIL; iar cel primit de la MMPSPV a concluzionat că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, angajaţii care au realizat stagiul complet de cotizare pot beneficia de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare în situaţia în care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă, în condiţii speciale de muncă sau în grupele I şi II de muncă.

În legătură cu cea de-a doua problemă, cu privire la sumele uriaşe plătite de societăţile comerciale, ca taxă pentru apă de ploaie, în această situaţie fiind toate societăţile comerciale din industria lemnului, Biroul Operativ al FSLIL a înaintat adresa nr.222/08.10.2014 către instituţiile abilitate (Guvernul României, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurii şi Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare Utilităţi Publice).

În comunicarea nr.222981/05.11.2014, transmisă de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, se specifică că s-au folosit formule de calcul analitic, aplicabile fiecărui utilizator cu norme specifice locale, determinate tot analitic. În concluzie, s-au înconjurat „beton” de legislaţie, aprobată cu uşurinţă de parlamentari, în ideea de a colecta cât mai multe sume de bani inclusiv din apa de ploaie.

Totuşi unele societăţi comerciale în plan local au reuşit să convingă autorităţile serviciilor comunitare locale pentru reducerea sumelor extrem de mari (SC MOBAM Baia Mare, SC MOLDOMOBILA Iaşi).

Referitor la atragerea şi la afilierea de noi sindicate, avem cu toţii obligaţia şi sarcina să ne implicăm în sprijinirea şi înfiinţarea de noi sindicate. Avem în momentul de faţă unele semnale de la noi sindicate înfiinţate, ce vor să se afilieze la federaţia noastră. Sperăm că, în perspectivă, prin modificarea legislaţiei actuale, a Legii 62/2011 – legea dialogului social şi Codul Muncii, să reuşim să atragem noi sindicate în cadrul federaţiei.

În relaţia cu CNSLR – FRĂŢIA

Ca membri afiliaţi la CNSLR – FRĂŢIA a existat în permanenţă o comunicare, atât directă cât şi prin intermediul internetului.

Colaborarea şi conlucrarea cu CNSLR-FRĂŢIA s-au desfăşurat conform statutului, astfel reprezentanţii federaţiei participând la toate acţiunile organizate de aceasta: Biroul Operativ, Consiliul Naţional. Amintim şi prezenţa în teritoriu a unor membri ai Colegiului de Conducere, la unele acţiuni organizate, în calitate de afiliaţi la uniunile judeţene (Sindicatul MOLDOMOBILA Iaşi, Sindicatul MOBINEH Nehoiu, Sindicatul MOBILEXTRA Clung. Moldovenesc, Sindicatul CILDRO Dr. Tr. Severin, Sindicatul SORTILEMN Gherla şi altele).

În prezent FSLIL, prin preşedinte, în calitate de membru în Biroul Operativ al CNSLR – FRĂŢIA, susţine interesele tuturor membrilor de sindicat din industria lemnului şi nu numai.
Menţionăm că în această perioadă am sprijinit în totalitate amendamentele înaintate de CNSLR – FRĂŢIA, către grupul de lucru în cadrul Consiliului Naţional Tripartit, cu unele completări benefice pentru sectorul nostru de activitate, prin propunerile înaintate de noi.

La solicitarea Colegiului de Conducere, din ultima şedinţă 25-26/03/2015 – Sovata, Biroul Operativ al FSLIL a cerut Confederaţiei (CNSLR–FRĂŢIA), prin adresa nr.146/15/04/2015,  să ne informeze în ce stadiu se află principalele amendamente solicitate de partea sindicală, ca lipsuri existente în Legea 62/2011 – legea dialogului social şi totodată demersurile efectuate în vederea continuării dialogului cu reprezentanţii Patronatului şi al Guvernului şi dacă beneficiază de un sprijin ferm din partea organizaţiilor sindicale internaţionale.

Prin adresa nr.173/02.06.2015 CNSLR – FRĂŢIA ne-a comunicat că, consultările din cadrul Consiliului Naţional Tripartit (CNT), cu privire la Legea 62/2011 – legea dialogului social, s-au întrerupt fără ca reprezentanţii guvernului să ia în considerare solicitarea sindicatelor, chiar şi după punctul de vedere exprimat de OIM care, întăreşte, în fond, motivaţiile prezentate de cele patru confederaţii sindicale reprezentative.

În acest context, noi FSLIL, considerăm că este necesară rezolvarea în regim de urgenţă a acestor probleme, tergiversarea lor ne obligă să solicităm CNSLR – FRĂŢIA să apeleze la formele de protest specifice, pe care le va decide împreună cu federaţiile şi uniunile judeţene afiliate.

La ultima şedinţă a Biroului Operativ al CNSLR-FRĂŢIA – din data de 04/06/2015 s-a hotărât, printre altele, declanşarea acţiunilor de protest printr-un miting şi marş, la sfârşitul lunii Septembrie 2015, având ca revendicări prioritare cele 4 amendamente de modificare a Legii 62/2011 – a dialogului social (reintroducerea CCM la nivel naţional; micşorarea pragului la 30% din numărul total al salariaţilor din cadrul unităţilor cu cel puţin 21 de salariaţi, în vederea negocierii CCM la nivel de sector de activitate (ramură); dreptul la grevă; protecţia liderilor de sindicat).
Urmează să stabilim numărul de salariaţi cu care vom participa la acest miting, după consultarea preşedinţilor de sindicat.

Ca membri afiliaţi ai CNSLR – FRĂŢIA am fost nominalizaţi în comisiile de dialog social de la unele ministere (Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurii), instituţii de stat (Consiliul de Administraţie de la Casa Naţională de Pensii Publice şi Autoritatea Naţională pentru Calificări – ANC).

În relaţia cu partenerii sociali: APMR şi ASFOR

Există o comunicare permanentă cu asociaţiile patronale, în funcţie de activităţile la care, în calitate de parteneri, participăm cu teme bine conturate şi responsabilităţi legat de: dialogul social, pregătire profesională continuă, sănătate şi securitate în muncă, organizare târguri şi concursuri profesionale, proiecte europene.

FSLIL a sprijinit şi sprijină asociaţiile patronale ASFOR şi APMR în demersurile efectuate de modificare a unor acte normative specifice ramurii noastre – industria lemnului şi silviculturii, ne referim în special la legea 46/2008 – Codul Silvic şi HG 470/2014 privind aprobarea normelor şi a regulamentului de atestare referitor la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialului lemnos, pentru agenţii economici care au ca obiect de activitate exploatarea forestieră.

Biroul Operativ a participat la evenimentul organizat de ASFOR şi FSLIL, la Zilele forestierului din România, ce a avut loc la Poiana Braşov, în perioada 4-5 Septembrie 2014, odata cu deschiderea anului forestier (1 Septembrie).

Zilele forestierului au fost marcate şi prin desfăşurarea concursului Fasonatorilor Mecanici, aflat la ediţia a III-a, după reluarea lui din 2012, desfăşurându-se în aceleaşi condiţii cu Regulamentul Internaţional al acestor competiţii profesionale sportive. Au fost acordate premii la primii trei clasaţi şi două menţiuni, atât de ASFOR cât şi de FSLIL.

Tot în această perioadă a avut loc întâlnirea reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor care activează în domeniul forestier.
Cu această ocazie au fost puse din nou în discuţie problemele actuale ale domeniului, cu prioritate Codul Silvic.

În cadrul şedinţei festive, la care au participat agenţi economici din exploatarea şi prelucrarea primară a lemnului, reprezentanţi ai Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurii – d-na Ministru Delegat Doina Pană, RNP, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice,  Universitatea Transilvania, Asociaţia Proprietarilor Pădurilor Private, experţi, specialişti, s-a discutat despre problemele celor care exploatează şi verifică masa lemnoasă pentru ca în viitor să se asigure acestui sector de activitate dezvoltarea de care are nevoie.

În intervenţia noastră, preşedintele FSLIL a asigurat întreaga asistenţă de sprijinul total în demersurile înaintate de ASFOR, APMR şi alte instituţii interesate de modificarea Legii 46/2008 – Codul Silvic şi OG 418/2012 privind urmărirea transportului lemnului pe trasee către destinaţii şi a jafului ce continuă în pădurile statului  cât şi cele private, în condiţiile în care suprafaţa fondului forestier, proprietate privată, are o tendinţă crescătoare în  defavoarea suprafeţei proprietate publică, datorită continuării procesului de retrocedare a pădurilor.

În continuare am informat participanţii că, salariile muncitorilor din industria lemnului (exploatarea, prelucrarea şi industria mobilei), sunt dintre cele mai mici din industrie, situându-se pe ultimele locuri, dacă nu pe ultimul, în cadrul ramurilor din economia naţională, în condiţiile în care productivitatea valorică a crescut cu peste 70% în acest domeniu.
În finalul intervenţiei s-a solicitat d-nei Ministru Delegat, Doina Pană, de a-i aminti d-lui Prim Ministru de promisiunile făcute acum 3 ani la Parlament vis-a-vis de modificările la Legea 62/2011 a dialogului social (reactivarea CCM la nivel Naţional şi altele menţionate în informare).

De asemeni, în perioada 10 – 14 Septembrie 2014, Biroul Operativ, la invitaţia APMR, a participat la Târgul Internaţional de Mobilă, Echipamente şi Accesorii BIFE – SIM, desfăşurat în complexul expoziţional ROMEXPO Bucureşti.

Amintim că a fost cel mai mare târg de profil din România, organizat pe o suprafaţă de 300.000 mp, sectorizat în 6 saloane tematice: clasic, design, confort, bucătării, accesorii şi materiale, echipamente, maşini şi utilaje şi a reunit peste 325 de companii din România şi din străinătate.

Faţă de alţi producători de mobilă şi designeri, participanţii au venit cu produse ingenioase, funcţionale, ce respectă tendinţele industriei mobilei la nivel mondial.

Surpriza a fost venirea Primului Ministru Victor Ponta, Ministrului Economiei Niţă Ioan, Ministrul Delegat Doina Pană şi Preşedintele Camerei de Comerţ Daraban Nicolae. În discursul Primului Ministru pe lângă problemele de ordin economic a subliniat şi sprijinul pentru crearea de noi locuri de muncă în sectorul de activitate din industria lemnului.

În acest sens s-au contactat telefonic mai mulţi lideri din cadrul federaţiei, pentru a fi prezenţi la deschiderea târgului.

Parteneriatul cu CSSEPLIM ŞI ANCSR

 • În această perioadă reprezentantul FSLIL, a participat la şedinţele CSSEPLIM şi ANCSR, unde s-a pus accentul pe dezvoltarea şi actualizarea calificărilor şi competenţelor pentru sectoarele de activitate din ramura industriei lemnului.
 • Preşedintele federaţiei, în calitate de membru, în consiliul consultativ al Autorităţii Naţionale de Control (ANC) a participat la definitivarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a ANC, a legii privind informarea, organizarea şi funcţionarea Comitetelor Sectoriale pentru formarea profesională continuă a adulţilor.

La solicitarea ANC, prin adresa nr. 285/21/01/2015 de a transmite observaţii la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comitetelor Sectoriale de autorizare judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti şi a Secretariatelor Tehnice ale acestora, CSSEPLIM a propus unele amendamente benefice desfăşurării activităţii, amintim: furnizarea din partea asociaţiilor patronale a informaţiilor despre dinamica pieţei muncii şi despre cerinţele angajatorilor din sistemul naţional de  educaţie şi informare profesională precum şi din domeniul calificărilor la nivel judeţean. Preşedintele comisiei de autorizare, printre alte sarcini, are obligaţia  să asigure comunicarea cu instituţiile publice, asociaţiile patronale şi organizaţiile sindicale care au propus membri comisiei de autorizare; asigură comunicarea cu reprezentanţii partenerilor sociali, în vederea îndeplinirii misiunilor şi atribuţiilor ANC.

S-a solicitat din partea ANC, prin adresa 1669/28/04/2015 ca CS să propună unele amendamente pentru metodologia de acordare de către CS de profil a avizului de practicare pentru formator, conform Deciziei ANC 474/09/12/2014.

 • Participarea la Conferinţa de promovare EPALE (Platforma Electronică pentru Educarea Adulţilor din Europa) sub coordonarea ANC, eveniment ce a avut loc la Bucureşti 26/02/2015.
 • Participarea reprezentantului federaţiei, din partea CSSEPLIM, la şedinţele ANCSR şi la Adunarea Generală din 26/02/2015, unde s-au dezbătut, printre alte teme, oportunitatea de învăţare în rândul adulţilor la nivelul celor 8 regiuni ale României.
 • S-au prezentat realizările ANCSR pe anul 2014, planificarea activităţilor pe 2015, propuneri privind sistemul de formare profesională şi evaluarea competenţelor profesionale.

Amintim că obiectivul principal al ANCSR îl constituie promovarea intereselor CS din România, ca instituţii de dialog social de utilitate publică.

 • Participarea la programul conferinţei de închidere a proiectului „Implementarea agendei europene pentru educaţia adulţilor” sub coordonarea ANC în parteneriat cu MEN 15-17 Octombrie 2014, 26-27 Octormbrie 2014 Sinaia.

În cadrul strategiei europene 2020 s-a emis rezoluţia Consiliului European privind un plan reînnoit pentru învăţarea în rândul adulţilor 2011/C372/01 pentru o creştere sustenabilă, incluziunii de recunoaştere a învăţării pe tot parcursul vieţii şi dobândirii de competenţe, drept elemente cheie ca reacţie la criza economică actuală de îmbătrânire a populaţiei şi la strategia economică şi socială de anvergură a UE.

 • Participarea la prima conferinţă naţională a furnizorilor de formare profesională din România, eveniment găzduit de Asociaţia Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională, ce a avut loc în Bucureşti 29 Octombrie 2014.
 • Participarea la Conferinţa finală de la Bruxelless la sfârşitul lunii Septembrie 2014, în cadrul proiectului european Bolster up II „Transparenţă pentru calificările de tapiţer şi tâmplar şi pentru calitate în industria europeană a mobilei”, împreună cu reprezentanţii partenerilor de dialog social APMR şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei alături de alte 13 organizaţii europene, parteneri sociali din industria mobilei, organizaţiile umbrelă la nivel european, din care aceştia fac parte şi furnizori de pregătire profesională din Belgia, Bulgaria, Danemarca, Polonia, Marea Britanie.

Proiectul Bolster up II a debutat la începutul anului 2012, fiind cofinanţat de Comisia Europeană, în cadrul programului de învăţare pe tot parcursul vieţii şi a dorit realizarea unui profil european al competenţelor, compatibil cu EQF pentru fiecare din cele două ocupaţii de tamplar universal şi tapiter.

Alte acţiuni în care s-a implicat FSLIL

FSLIL a acţionat şi a sprijinit asociaţiile patronale ASFOR şi APMR, în demersurile pentru modificarea Codului Silvic şi a legislaţiei complementare în vigoare (Regulamentul de vânzare a masei lemnoase şi controlul circulaţiei materialului lemnos).

Deşi Noul Cod Silvic a fost avizat favorabil de comisiile de mediu şi agricultură şi ale Camerei Deputaţilor, apoi de plenul Senatului şi Camerei Deputaţilor, preşedintele ţării Johannis Klaus l-a respins şi l-a retrimis la comisia din Camera Deputaţilor cu motivaţia că, prin modificarea art.60 se aduce atingere principiilor libertăţii economice şi contractuale, ca baze esenţiale ale economiei de piaţă.

În acest sens am făcut apel, prin adresa nr.150 /05/2015, Preşedinţiei României, Guvernului României d-lui Prim Ministru Victor Ponta, Camerei Deputaţilor d-lui Preşedinte Valeriu Zgonea, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor  d-nei Ministru Graţiela Gavrilescu şi Regiei Naţionale a Pădurilor d-lui Director General Adam Crăciunescu, de a lua măsuri menite să descurajeze defrişările şi furturile ilegale, aşa cum susţin şi alţi factori implicaţi ca experţi şi specialişti ai APMR, ASFOR, RNP, Universitatea Transilvania Braşov, mass media şi alte organizaţii nonguvernamentale precum:

 • Interzicerea exportului de buşteni şi implicarea agenţilor economici din domeniul prelucrării lemnului în vedera valorificării judicios superioare a lemnului.
 • Amplificarea controalelor efectuate de autorităţile abilitate în domeniul silviculturii şi forestier, cu aplicarea de sancţiuni dure în funcţie de  pagubele cauzate.
 • Elaborarea unui cadru privind condiţiile ce trebuie respectate de firme în profil pentru asigurarea unui salariu decent a salariaţilor din ramura industriei lemnului.

În urma intervenţiilor a tuturor factorilor implicaţi din toate instituţiile abilitate şi competente: RNP, ASFOR, APMR, Asociaţia proprietarilor partenerilor de păduri, FSLIL, Universitatea Transilvania Braşov, o parte din parlamentari şi alte ONG-uri şi în baza Regulamentului 2151/2003 al Comisiei Europene şi al Consiliului privind monitorizarea pădurilor şi comunicarea comisiei către Parlamentul European Comitetul Economic şi Social şi către Comitetul Regiunilor din 20/09/2013 privind strategia europeană a pădurilor ca documente relevante pentru importanţa crucială pe care o au pădurile în viziunea şi politica instituţiilor europene, coroborat cu fenomenul tăierilor şi defrişărilor ilegale a materialelor lemnoase, Guvernul României a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă prin care se suspendă exportul de material lemnos sub formă de buşteni, cherestele şi lemn de foc, până la data de 31 August 2015.

Conducerea FSLIL a salutat iniţiativa Guvernului de a emite Ordonanţa de urgenţă de interzicerea exportului de buşteni, aşa cum noi am considerat că sunt necesare unele măsuri menite să descurajeze defrişările şi furturile ilegale, însă prin extinderea suspendării exportului şi alte două poziţii tarifare vamale 4401 şi 4407, rspectiv cherestele şi lemnul de foc, în special sub formă de peleţi ar putea duce la închiderea şi disponibilizarea salariaţilor la unele societăţi de profil, ce au în obiectul activităţii exportul de cherestea şi lemn de foc sub formă de peleţi (BACO Comăneşti, MOBINEH Nehoiu, MOBILA Sovata, FORESTIM Oneşti şi altele).

La solicitarea liderului BACO Comăneşti, societate aflată sub incidenţa celor arătate mai sus, Biroul Operativ al federaţiei s-a deplasat la sediul societăţii, urmată de o vizită în fabrică, unde a constatat că toate sectoarele de producţie sunt utilate cu o tehnologie ultramodernă de ultima generaţie, ceea ce nu gasim în multe alte societăţi cu capital autohton.

Mai mult, am constatat că, din cherestelele achiziţionate, nu din cea mai bună calitate, de pe piaţa românescă, sunt valorificate superior pentru fabricarea de panel şi panouri încleiate, adăugându-se la fiecare mc de cherestea care intră în fabrică o plus valoare de peste 250 euro/mc, care se regăseşte în locurile de muncă, taxe locale, investiţii şi în susţinerea întregii vieţi economice a oraşului.

După discuţiile avute într-un cadru mai larg cu conducerea societăţii, a sindicatului şi primarul oraşului Comăneşti, s-a constatat că perioada de 3 luni de suspendare poate fi nefastă pentru derularea activităţii, respectarea contractelor de livrare a produselor finite, nu numai de la BACO Comăneşti dar şi de la alţi  15000 de agenţi economici din profil.

În acest sens FSLIL a înaintat adresa nr.160/20/05/2015 către toate instituţiile abilitate şi competente din România: Preşedinţia României, Senatul României, Camera Deputaţilor, Primului Ministru, Comisiei de Dialog Social, MMPSPV, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurii şi Consiliului Concurenţei, dar şi asociaţiilor patronale APMR şi ASFOR şi nu în ultimul rând CNSLR – FRĂŢIA, prin care am solicitat revizuirea Hotărârii de Urgenţă a Guvernului privind suspendarea exportului de materiale lemnoase până la finele lunii August ac şi de a se limita numai la interzicerea exportului de lemn brut, respectiv material lemnos sub formă de buşteni, poziţia vamală 4400 şi nu extinderea ei la celelalte poziţii 4401 şi 4407, pentru motivele arătate.

Am mai solicitat, în aceeaşi adresă, efectuarea de controale prin corpurile de control a circulaţiei materialului lemnos şi aplicarea de sancţiuni dure, în funcţie de pagubele suferite. Prezentarea unui raport, de către Consiliul Concurenţei, a modului cum au fost respectate prevederile legii concurenţei nr.21/1996, care are drept scop protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei între RNP şi agenţii economici cu capital autohton şi străin, în achziţionarea masei lemnoase pe picior la licitaţii şi a altor produse lemnoase şi elaborarea unui cadru legislativ privind condiţiile ce trebuie respectate de firme în profil, pentru asigurarea unui salariu decent a salariaţilor din industria lemnului (exploatarea, prelucrarea lemnului şi industria mobilei).

În momentul de faţă Ordonanţa de Urgenţă s-a transformat în lege şi se află în Parlament, mai precis la Senat, unde aşteaptă să fie dezbătută şi înaintată la instituţia decizională, respectiv Camera Deputaţilor.

În relaţia cu federaţiile: Europeană FETBB şi Internaţională BWI

Suntem membri la cele două organizaţii mai sus menţionate: Federaţia Europeană din Construcţii şi Mobilă şi Federaţia Internaţională în Construcţii şi Lemn.

 • FETBB are sediul la Bruxelless - Belgia;
 • BWI are sediul la Geneva - Elveţia.

Agenda de lucru a ambelor federaţii este foarte încărcată, diversificată şi cu multe întâlniri, chiar 2 sau 3 pe lună.

Primim  multe materiale şi circulare de la Comisia Europeană, Consiliul sau Parlamentul European, cu tematici pe dialogul social, sănătate şi securitatea muncii, legislaţie juridică europeană, specifice mişcării sindicale, în limba engleză. Cei care doresc să intre în posesia materialelor să se adreseze federaţiei pentru comunicare.

Din păcate, convocările unde suntem invitaţi, nu le putem onora cu prezenţa din punct de vedere financiar, dar probabil vom analiza posibilitatea de a fi prezenţi la 2, 3 întâlniri mai importante, unde avem şi translator la dispoziţie (1-2 Iulie 2015 Viena – BWI şi la Congresul Noiembrie 2015 Varşovia – FETBB).

Printre alte teme dezbătute la Bruxelless, în Septembrie 2014, cu Rolf Gehring secretar politici sociale FETBB, înlocuitorul lui William van der Straeten, a fost ca la toate întrunire unde suntem convocaţi să ne asigure pe viitor un translator. În aceste condiţii poate participa o persoană din cadrul federaţiei (Biroul Operativ, Colegiul de Conducere, Consiliul Naţional), în funcţie de temele dezbătute, pe cheltuiala FETBB.

Tot în cadrul întâlnirii în prezenţa reprezentanţilor sindicali din 13 ţări şi a doi europarlamentari ai Comisiei Europene, preşedintele federaţiei a precizat că FSLIL şi CSSEPLIM consideră că este necesar ca România să acorde atenţie deosebită politicii în domeniul pregătirii şi formării profesionale şi ocuparea forţei de muncă, în special şomajului în rândul tineretului, dezvoltarea resurselor umane, integrarea pe piaţa muncii, egalitatea de şanse pentru bărbaţi şi femei, dezvoltarea durabilă şi coeziune economică şi socială, intensificarea activităţilor pentru asigurarea forţei de muncă în industria prelucrătoare, în conformitate cu transformările structurare, asigurarea perfecţionării pregătirii profesionale pe tot parcursul vieţii şi implementarea principiilor muncii decente.

În acelaşi timp s-a exprimat dorinţa ca reprezentanţii UE să înainteze către Guvernul României solicitarea noastră, a federaţiei, ca pornind de la evaluarea preţului coşului minim de consum să fie stabilită o  politică salarială în concordanţă cu relaţiile sociale şi economice din România, având în vedere că industria lemnului se regăseşte pe ultimele locuri cu privire la salariul mediu pe economie.

În final, preşedintele federaţiei a întărit reaşezarea nomenclatorului Clasificărilor Ocupaţiilor din România (COR), care va conduce la îmbunătăţirea transparenţei calificărilor, accesul la formare, progresul în carieră, asigurând în acelaşi timp corelarea calificărilor cu cerinţele pieţii muncii. 

Activităţi administrative şi organizatorice

Biroul Operativ s-a concentrat la unele cereri depuse la Tribunal şi Judecătoriile sectoarelor 1 şi 4, ce fac obiectul a 4 dosare.

În momentul de faţă, două dosare sunt soluţionate nefavorabil, având obligaţia să plătim obligaţii fiscale reprezentând impozitul pe spaţiul din noul sediu; conform Hotărârii Consiliului Local sector 4, în sumă de 6000 lei/an şi contestaţia formulată de FSLIL împotriva Asociaţiei de Proprietari City Center Residence, unde ne desfăşurăm în momentul de faţă activitatea, a unor servicii de care nu beneficiem. Instanţa ne-a respins solicitările, fiind buni de plată.

Biroul operativ al FSLIL a ridicat problema cu privire la scutirea impozitului pe spaţiu al sediului federaţiei şi nu numai căte CNSLR-FRĂŢIA de a face toate demersurile către instituţiile statului abilitate, de a introduce în Legea 62/2011 – a dialogului social, scutirea de impozit pe spaţiile folosite de sindicate, federaţii şi confederaţii, care nu efectuează activităţi economice.

O altă preocupare o constituie găsirea de noi surse de venituri şi stoparea unor cheltuieli în vederea stabilităţii şi asigurării funcţionării federaţiei.
Referitor la cotizaţie, s-au înregistrat în continuare mari rstanţe la plata acestora, deşi aceasta reprezintă o prevedere statutară obligatorie pentru calitatea de membru al federaţiei.
De aceea facem apel ca sindicatele cu restanţe la plata cotizaţiei să se achite de această obligaţie.
Solicităm membrilor Consiliului Naţional, ca prin intervenţiile lor, să ne sugereze noi căi de îmbunătăţire a activităţii Federaţiei Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL).

25.06.2015

BIROUL OPERATIVDescarcă comunicatul în format pdf sau format doc.