COMUNICAT DE PRESĂ


Ocna Şugatag 20-21.05.2011

      Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului organizează în staţiunea Ocna Şugatag  –  Hotel SALINA, jud.Maramureş în perioada 20-21 Mai 2011 cel de-al III – lea Seminar Naţional, cu tema:

„Identificarea celor mai bune practici şi metode de acţiune în vederea creşterii modului de implicare al partenerilor sociali în contextul dialogului social”

       Acţiunea face parte din proiectul “Dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului”, cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. INVESTEŞTE ÎN OAMENI!, ID Proiect POSDRU 93/3.3/S/50253, axa prioritară 3, Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor, Domeniul major de intervenţie 3.3 “Dezvoltarea partenerilor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile”.
          La Seminar participă aproximativ 200 persoane salariaţi din cadrul Agenţilor economici din industria lemnului, selecţionate din cele 600 de persoane ce fac parte din Grupul ţintă.
          Proiectul este implementat de Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului (FSLIL), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Federaţia Europeană a Sindicatelor din Construcţii şi Lemn (European Federation of Building and Wood Workers - EFBWW), Asociaţia Centrul Român de Iniţiative (CRI), Comitetul Sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Mobilei (CSSEPLIM).
          Participă invitaţi parteneri de dialog social din cadrul instituţiilor Consiliul Economic Social (CES), Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România (CNSLR – FRĂŢIA), Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Asociaţia Forestierilor din România (ASFOR), CSSEPLIM, experţi sectoriali precum şi alte persoane.
          Pentru informaţii suplimentare privind proiectul, contactaţi :

  • Bădica Vasile – manager proiect: 0744.340.460
  • FSLIL: 021.316.88.72, fax:021.312.89.64, e-mail:fslil@yahoo.com.
  • Mai multe informaţii accesaţi www.fseromania.ro

 

PREŞEDINTE,
VASILE BĂDICA


Descarcă comunicatul de presă