CUM SA ADERI

 

Cererea de afiliere la FSLIL, aprobata de Adunarea Generala a sindicatului care trebuie să conţină:

- denumirea sindicatului;

- adresa;

- telefonul;

- numarul de membri şi consimţământul plăţii;

- cotizaţie către federaţie în procent de 15% din cotizaţia încasată lunar de sindicatul de bază;

Procesul verbal al Adunării Generale sau al Comitetului Sindicatului din care să reiasă aprobarea afilierii la FSLIL şi a conducerii sindicatului

Hotarârea judecătorească (dacă există) de infiintare a sindicatului

Contul FSLIL: RO 28 CECEB 50331 RON 0648657 deschis la CEC Bank sector 5, Agenţia Cotroceni;

codul fiscal FSLIL: 7323912;

NU STAŢI PE GÂNDURI, ORGANIZAŢI-VĂ ÎN SINDICATE !
ADERAŢI LA FEDERAŢIILE NAŢIONALE DE RAMURĂ !
ÎMPREUNĂ PUTEM FI MAI PUTERNICI PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR SINDICALE