MINUTĂ

Încheiată astazi 11.12.2014 în cadrul şedinţei Colegiului de Conducere a Federaţiei Sindicatelor Libere din Industria Lemnului desfăşurata la Hotel CPPI, Buşteni, judeţul Prahova.

Pe ordinea de zi a sedinşei Colegiului de Conducere, unul din punctele importante a fost activitatea de sustenabilitate a proiectului  «Dezvoltarea şi consolidarea inţtiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului» ID 50253. Proiectul face parte din Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013 al Fondului Social European , Axa Prioritară 3 – « Creşterea adaptabilităţii lucratorilor şi a intreprinderilor », Domeniul Major de Intervenţie 3.3 – « Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile ».

La această întalnire au participat peste 30 de persoane, preşedinţi ai sindicatelor afiliate şi delegaţi din toate regiunile de dezvoltare ale ţării.

Preşedintele federaţiei prezintă participanţilor stadiul negocierilor în cadrul comisiilor de dialog social dintre confederaţiile sindicale, patronat şi guvern, cu privire la legislaţia ce reglementează relaţiile în domeniul muncii şi activitaţilor sindicale. Totodată prezintă posibilitatea  privind pregătirea şi depunerea a doua proiecte de tip strategic pentru formarea profesională continuă pentru angajati. Cele doua proiecte cuprind toate regiunile de dezvoltare unde industria lemnului are pondere şi au ca obiectiv calificarea a 952 (476 x 2) de angajaţi în meseriile de tamplar universal, operator maşini unelte cu comanda numerică şi tapiţeri. Proiectele sunt în pareneriat, unul cu CSSEPLIM iar altul cu APMR şi CSSEPLIM.

În discursul lor, preşedinţii de sindicat au prezentat situaţia socio-economică din societăţile din care provin, privind condiţiile de muncă, salarizarea şi alte drepturi ale salariaţilor ce decurg din legislaţia muncii, precum şi problemele cu care se confruntă sindicatele în cadrul dialogului social cu patronatele. Apreciază activitatea Biroului Operativ privind scrierea şi depunerea celor două proiecte privind calificarea salariaţilor din industria lemnului, atât de necesară în societăţile pe care le reprezintă.

Participantii solicită conducerea fedratiei implicarea împreună cu Confederaţia CNSLR-FRAŢIA pentru modificarea legislaţiei muncii, în special Legea 62/2011, Legea Dialogului Social  şi a Codului Muncii Legea 53/2003. Totodata sa întreprindă toate demersurile pe langa asociaţile patronale APMR şi ASFOR în vederea negocierii şi încheierii Contractului Colectiv de Muncă la nivel de ramura, atât de necesar în negocierile la nivel de unitate.

Au fost discutate şi unele aspecte punctuale legate de dialogul social la nivelul unităţilor din industra lemnului, problemele ridicate au fost reţinute şi acelea ce ţin de competenţa Biroului Operativ se vor rezolva iar celelalte fiind înaintate spre rezolvare.

Întocmit,
Ţiplea Mihai


Descarcă comunicatul în format pdf sau în format doc.