MINUTĂ

Încheiată astazi 14.01.2014, la sediul Centrului de Dialog Social din str. Episcopul Chesarie, nr.15, Tronson E, Biroul 2, sect. 4, Bucureşti.

Întâlnirea o fost organizată  în cadrul activitaţilor de sustenabilitate a proiectului  «Dezvoltarea şi consolidarea inţtiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului» ID 50253. Proiectul face parte din Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013 al Fondului Social European , Axa Prioritara 3 – « Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a intreprinderilor », Domeniul Major de Intervenţie 3.3 – « Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile ».

La această întalnire au participat :

  • Ţandără Marin – Preşedintele Sindicatului Pinum, Bucureşti ; 
  • Nedelcu Marin – Vicepreşedintele Sindicatului Pinum, Bucureşti;
  • Bădica Vasile – Preşedintele FSLIL;
  • Dan Anghel – Conitetul Sectorial Silvicultură, Expluatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Lemnului ;
  • Ţiplea Mihai – Secretarul FSLIL;

În cadrul acestei întalniri preşedintele Sindicatului Pinum Bucureşti prezintă modul de desfăşurare a dialogului social la nivelul societăţii referitor la negocierea Contractului Colectiv de Munca la nivelul societăţii pentru anul 2014. În timpul negocierilor a întampinat greutăţi în privinţa menţinerii primei de vacanţă care reprezentă 45% din salariul lunar, precum şi în privinţa majorării salariului tarifar. Întrucât comisia de negociere din partea patronatului nu este receptivă la propunerile sindicatului, acesta solicită sprijinul Federaţiei Sindicatelor Libere din Industria Lemnului pentru a-l asista la negocierile cu patronatul.

Preşedintele sindicatului susţine ca în ultima perioadă dialogul social cu patronatul societatii este din ce în ce mai dificil, la aceasta contribuind şi legislatia muncii în vigoare respectiv Legea 53/2003 Codul Muncii şi Legea 62/2011 privind Dialogul Social. Solicită ca Federata şi  Confederaţia CNSLR-Fraţia să facă demersurile necesare pe langă Guvernul României pentru modificarea legislaţiei muncii în vederea înbunatăţirii dialogului între partenerii sociali.

În cadrul întalnirii au fost discutete şi alte aspecte punctuale legate de dialogul social în cadrul partenerilor sociali.

Întocmit,
Ţiplea Mihai


Descarcă comunicatul în format pdf sau în format doc.