MINUTĂ

Încheiată astăzi 15.05.2013, la sediul Centrului de Formare Profesională din Industria Lemnului,  din str. Calea Griviţei nr. 21, sect. 1, Bucureşti.

Întâlnirea o fost organizată Federaţia Sindicatelor Libere din Industria lemnului, în cadrul activitaţilor de sustenabilitate a proiectului Programe de orientare şi consiliere profesională şi cursuri de calificare pentru angajaţii din industria lemnuluiID 46322. Proiectul face parte din Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013 al Fondului Social European, Axa Prioritară 2 – “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.3. – “Acces şi participare la formare profesională continuă”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea resurselor umane a angajaţilor din industria lemnului prin participarea la programe de calificare şi recalificare, dobândirea de noi competenţe fiind validată prin certificate de calificare recunoscute la nivel naţional, asigurind creşterea competitivităţii şi facilitarea integrarii sociale în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii.

La această întalnire au participat reprezentanţi ai APMR, ASFOR, CSSEPLIM şi FSLIL:

  • Vlad Mircea – Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România;
  • Ionescu Constantin – Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România;
  • Boghean Petru – Asociaţia Forestierilor din România;
  • Bădica Vasile – Preşedintele FSLIL;
  • Dan Anghel – Conitetul Sectorial Silvicultură, Expluatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Lemnului;
  • Ţiplea Mihai – Secretarul FSLIL;

În cadrul acestei întalniri s-a discutat despre modul cum au fost implementate activitaţile proiectului, impactul pe care l-a avut activitatea de consiliere şi cursurile calificare asupra angajaţilor din societăţile comerciale din industria lemnului, precum şi continuarea politicii de înbunatăţire continue în formarea profesională a personalului din industria lemnului pe care asociaţiile partenere trebuie sa o promoveze.

Reprezenţantii Asociaţiilor Patronale apreciază rezultatele proiectului care a fost un deosebit succes pentru cei ce au participat la activităţi de consiliere şi cursuri de calificare, dar acestea nu sunt suficiente şi aduc în discuţie necesitatea de a continuacalificarea / recalificarea angajaţilor din industria lemnului prin accesarea de noi proiecte.

Asociaţiile Patronale, participante la cursurile de Formare şi Calificare Profesională beneficiare de experienţa imlementarii proiectului vor sprijini participarea în viitor a altor serii de angajaţi la cursuri de calificare/recalificare şi schimburi de experienţa naţionale şi transnaţionale cu angajaţi din industria lemnului.

Întocmit,
Ţiplea Mihai


Descarcă comunicatul în format pdf sau format doc.