MINUTĂ

Încheiată astazi 16.09.2013, la sediul Centrului de Dialog Social din str. Episcopul Chesarie, nr.15, Tronson E, Biroul 2, sect. 4, Bucureşti.

Întâlnirea o fost organizată de Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului în cadrul activitaţilor de sustenabilitate a proiectului  «Dezvoltarea şi consolidarea inţtiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului» ID 50253. Proiectul face parte din Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013 al Fondului Social European , Axa Prioritară 3 – « Creşterea adaptabilităţii lucratorilor şi a intreprinderilor », Domeniul Major de Intervenţie 3.3 – «Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile».

La această întalnire au participat :

  • Vlad Mircea – Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România ; 
  • Ionescu Constantin – Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România ;
  • Boghean Petru – Asociaţia Forestierilor din România ;
  • Bădica Vasile – Preşedintele FSLIL ;
  • Dan Anghel – Conitetul Sectorial Silvicultură, Expluatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Lemnului ;
  • Ţiplea Mihai – Secretarul FSLIL ;

În cadrul acestei întalniri cu Asociaţiile Patronale din Industra Lemnului s-a discutat despre modul cum au fost implementate activitaţile proiectului în vederea consolidării capacităţii partenerilor sociali din industria lemnului pentru a promova dezvoltarea durabilă, pentru a sprijini crearea de locuri de muncă şi coeziune socială în acest sector prin promovarea dialogului social.

Reprezentanţii Asociaţilor Patronale din industria lemnului, apreciază ca foarte benefice întalnirile cu membri ai grupului ţinta din zona patronatelor, ce au avut loc în cadrul desfaşurarii activităţilor proiectului, astfel reuşindu-se transferarea rezultatelor proiectului în mod facil catre alte grupe de angajaţi şi angajatori din aceasta zonă.

Rezultatele şi experienţele acumulate în cadrul proiectului au fost asimilate de Asociaţiile Patronale participante activ la activităţile proiectului, experienţe ce vor înbunătăţi promovarea şi dezvoltarea dialogului social în cadrul parteneriatului din industria lemnului.

În cadrul Târgului Internaţional de Mobila BIFE-SIM ce se va desfaşura în perioada 17-21 septembrie vor avea loc seminarii de lucru unde Asociaţiile Patronale vor prezenta rezultatele proiectului, experienta acumulată, facilitând astfel participarea în viitor a altor serii de reprezentanţi ai partenerilor sociali din industria lemnului, respectiv altor serii de reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile la dialog social, element fundamental în evaluarea gradului de democratizare a procesului de muncă şi în măsurarea eficienţei societăţilor care activează în acest domeniu.

În perioada urmatoare Asociaţiile Patronale vor organiza întalniri cu alte grupuri din cadrul industriei lemnului, care nu au participat la activităţile proiectutui pentru transmiterea rezultatelor şi experienţelor acumulate pe parcursul derulării proiectului în vederea creşterii capacităţii partenerilor sociali pentru promovarea şi dezvoltarea dialogului social în cadrul societăţiilor din indusria lemnului.

Au fost discutete şi unele aspecte punctuale legate de dialogul social la nivelul industriei lemnului vis-a-vis de negocierea Contractului Colectiv de Munca la nivel de Ramură şi alte probleme sociale.

Întocmit,
Ţiplea Mihai


Descarcă comunicatul în format pdf sau în format doc.