MINUTĂ

Încheiată astazi 21.11.2013, la sediul Centrului de Dialog Social din str. Episcopul Chesarie, nr.15, Tronson E, Biroul 2, sect. 4, Bucureşti.

Întâlnirea o fost organizată de Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului în cadrul activitaţilor de sustenabilitate a proiectului  «Dezvoltarea şi consolidarea inţtiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului» ID 50253. Proiectul face parte din Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013 al Fondului Social European , Axa Prioritară 3 – « Creşterea adaptabilităţii lucratorilor şi a intreprinderilor », Domeniul Major de Intervenţie 3.3 – « Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile ».

La această întalnire au participat :

  • Meşter Alexandru – Preşedintele Sindicatului Plimob, Sighetul Marmaţiei ; 
  • Zavaczki Emil – Vicepreşedintele Sindicatului Plimob, Sighetul Marmaţiei ;
  • Nemeştean Ioan – Membru al Sindicatului Plimob, Sighetul Marmaţiei ;
  • Bădica Vasile – Preşedintele FSLIL ;
  • Dan Anghel – Conitetul Sectorial Silvicultură, Expluatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Lemnului ;
  • Ţiplea Mihai – Secretarul FSLIL ;

În cadrul acestei întalniri s-a discutat despre modul cum au fost implementate activitaţile proiectului în vederea consolidarii capacităţii partenerilor sociali din industria lemnului pentru a promova dezvoltarea durabila, pentru a sprijini crearea de locuri de munca şi coeziune socială în acest sector prin promovarea dialogului social.

Preşedintele Sindicatului Plimob, Meşter Alexandru, apreciază ca foarte benefice întalnirile cu membri ai grupului ţinta din zona de Nord-Vest, ce au avut loc în cadrul desfaşurării activităţilor proiectului, astfel reuşindu-se transferarea rezultatelor proiectului în mod facil catre alte grupe de angajaţi şi angajatori din aceasta zona.

Rezultatele şi experienţele acumulate în cadrul proiectului au fost asimilate de organizaţia Sindicatul Plimob, care îşi va întari poziţia de reprezentant principal al drepturilor şi necesităţilor salariaţilor, responsabil de promovarea şi dezvoltarea dialogului social în cadrul parteneriatului din societate.

În perioada urmatoare vor organiza întalniri cu alte grupuri din cadrul societăţii, care nu au participat la activităţile proiectutui pentru transmiterea rezultatelor şi experienţelor acumulate pe parcursul derulării proiectului în vederea creşterii capacităţii partenerilor sociali pentru promovarea şi dezvoltarea dialogului social în cadrul societăţii.

Au fost discutete şi unele aspecte punctuale legate de dialogul social la nivelul unităţii vis-a-vis de negocierea Contractului Colectiv de Munca şi alte probleme sociale.

Întocmit,
Ţiplea Mihai


Descarcă comunicatul în format pdf sau în format doc.