MINUTĂ

     Încheiată astazi 22.09.2016 în cadrul şedinţei Colegiului de Conducere a Federaţiei Sindicatelor Libere din Industria Lemnului desfăşurata la Complexul Uzlina, judeţul Tulcea.

     Pe ordinea de zi a sedinşei Colegiului de Conducere, unul din punctele importante a fost activitatea de sustenabilitate a proiectului « Dezvoltarea şi consolidarea inţiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului » ID 50253. Proiectul face parte din Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013 al Fondului Social European , Axa Prioritară 3 – « Creşterea adaptabilităţii lucratorilor şi a intreprinderilor », Domeniul Major de Intervenţie 3.3 – « Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile ».

     La această întalnire au participat 29 de preşedinţi ai sindicatelor afiliate şi delegaţi din toate regiunile de dezvoltare ale ţării.

     În cadrul acestei întalniri s-a discutat despre activitatile desfasurate în vederea consolidarii capacităţii partenerilor sociali din industria lemnului pentru a promova dezvoltarea durabila, pentru a sprijini crearea de locuri de munca şi coeziune sociala în acest sector prin promovarea dialogului social.

     Rezultatele şi experienţele acumulate în cadrul proiectului au fost asimilate de organizaţile de sindicat, care îşi vor întari poziţia de reprezentanti principali al drepturilor şi necesităţilor salariaţilor, responsabile de promovarea şi dezvoltarea dialogului social în cadrul parteneriatului din societăţile din care provin.

     Cei prezenţi au apreciat rezultatele şi experienţele acumulate în cadrul proiectului care au fost asimilate de organizaţiile sindicale, care îşi va întari poziţia de reprezentant principal al drepturilor şi necesităţilor salariaţilor, responsabil de promovarea şi dezvoltarea dialogului social în cadrul parteneriatului din societate.

     În discursul lor, preşedinţii de sindicat au prezentat situaţia socio-economică din societăţile din care provin, privind condiţiile de muncă, salarizarea şi alte drepturi ale salariaţilor ce decurg din legislaţia muncii, precum şi problemele cu care se confruntă sindicatele în cadrul dialogului social cu patronatele.

     Participantii solicită conducerea fedratiei implicarea împreună cu Confederaţia CNSLR-FRAŢIA pentru modificarea legislaţiei muncii, în special Legea 62/2011, Legea Dialogului Social şi a Codului Muncii Legea 53/2003. Totodata sa întreprindă toate demersurile pe langa asociaţile patronale APMR şi ASFOR în vederea negocierii şi încheierii Contractului Colectiv de Muncă la nivel de ramura, atât de necesar în negocierile la nivel de unitate.

     Au fost discutate şi unele aspecte punctuale legate de dialogul social la nivelul unităţilor din industra lemnului, problemele ridicate au fost reţinute şi acelea ce ţin de competenţa Biroului Operativ se vor rezolva iar celelalte fiind înaintate spre rezolvare.

Întocmit,
Ţiplea Mihai


Descarcă comunicatul în format pdf sau în format doc.