MINUTĂ

Încheiată astăzi 24.09.2014, la sediul Centrului de Dialog Social din str. Episcopul Chesarie, nr.15, Tronson E, Biroul 2, sect. 4, Bucureşti.

Întâlnirea o fost organizată de Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului în cadrul activitaţilor de sustenabilitate a proiectului  «Dezvoltarea şi consolidarea inţtiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului» ID 50253. Proiectul face parte din Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013 al Fondului Social European, Axa Prioritară 3 – « Creşterea adaptabilităţii lucratorilor şi a intreprinderilor », Domeniul Major de Intervenţie 3.3 – « Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile ».
La această întalnire au participat:

  • Ţandără Marin – Preşedintele Sindicatului Pinum, Bucureşti; 
  • Meşter Alexandru – Preşedintele Sindicatului Plimob, Sighetul Marmaţiei; 
  • Zavaczki Emil – Vicepreşedintele Sindicatului Plimob, Sighetul Marmaţiei;
  • Ţilică Verginia – Presedinta Sindicatului Moldomobila, Iaşi;
  • Singepeanu Elena – Membru al Sindicatuli Moldomobila Iaşi;
  • Bădica Vasile –  FSLIL;
  • Dan Anghel – Conitetul Sectorial Silvicultură, Expluatarea şi Prelucrarea Lemnului, Industria Lemnului;
  • Ţiplea Mihai –  FSLIL;

Întalnirea a avut drept scop analizarea situaţiei societăţilor comerciale mai sus menţionate, din punct de vedere socio-economic, privind condiţiile de muncă, salarizarea şi alte drepturi ale salariatilor, ce decurg din legislaţia muncii, precum şi problemele cu care se confruntă sindicatele în cadrul dialogului social cu patronatele.

În cadrul acestei întalniri s-a discutat şi despre modul cum au fost implementate activitaţile proiectului în vederea consolidarii capacităţii partenerilor sociali din industria lemnului pentru a promova dezvoltarea durabila, pentru a sprijini crearea de locuri de munca şi coeziune socială în acest sector prin promovarea dialogului social.

Preşedintele Sindicatului Plimob, Meşter Alexandru, apreciază ca foarte benefice întalnirile periodice pe care le organizează federaţia, referitoare la dialogul social din cadrul societăţilor comerciale din industria lemnului.

Preşedinta Sindicatului Moldomobila, Ţilică Verginia spune că rezultatele şi experienţele acumulate în cadrul proiectului au fost asimilate de organizaţia sa, care îşi va întari poziţia de reprezentant principal al drepturilor şi necesităţilor salariaţilor, responsabil de promovarea şi dezvoltarea dialogului social în cadrul parteneriatului din societate. Solicită fedratiei implicarea împreună cu Confederaţia CNSLR-FRAŢIA pentru modificarea legislaţiei muncii, în special Legea 62/2011, Legea Dialogului Social  şi a Codului Muncii Legea 53/2003.

Preşedintele Sindicatului Pinum, Ţandără Marin prezintă problemele cu care se confruntă în cadrul societăţii şi solicită federaţiei să întreprindă toate demersurile pe langa asociaţile patronale APMR şi ASFOR în vederea negocierii şi încheierii Contractului Colectiv de Muncă la nivel de ramura, atât de necesar în negocierile la nivel de unitate.

Problemele ridicate au fost reţinute de conducera federaţiei spre rezolvare.

Întocmit,
Ţiplea Mihai


Descarcă comunicatul în format pdf sau în format doc.