MINUTĂ

Încheiată astăzi 25.09.2014, în cadrul şedinţei Colegiului de Conducere a Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului desfăşurată la Compexul Uzlina, judeţul Tulcea.

Pe ordinea de zi a sedinţei Colegiului de Conducere, unul din punctele importante a fost activitatea de sustenabilitate a proiectului  Programe de orientare şi consiliere profesională şi cursuri de calificare pentru angajaţii din industria lemnului ID 46322.

Proiectul face parte din Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013 al Fondului Social European, Axa Prioritară 2 – “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.3. – “Acces şi participare la formare profesională continuă”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea resurselor umane a angajaţilor din industria lemnului prin participarea la programe de calificare şi recalificare, dobândirea de noi competenţe fiind validată prin certificate de calificare recunoscute la nivel naţional, asigurind creşterea competitivităţii şi facilitarea integrarii sociale în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii.

La această întalnire au participat peste 25 de preşedinţi ai  sindicatelor afiliate şi delegaţi din toate regiunile de dezvoltare ale ţării.

În cadrul acestei întalniri s-a discutat despre modul cum au fost implementate activitaţile proiectului, impactul pe care l-a avut activitatea de consiliere şi cursurile de calificare asupra angajaţilor din societăţile comerciale din industria lemnului, precum şi continuarea politicii de înbunatăţire continue în formarea profesională a personalului din industria lemnului pe care asociaţiile partenere trebuie sa o promoveze.

În discursul lor, preşedinţii de sindicat au prezentat situaţia socio-economică din societăţile din care provin, privind condiţiile de muncă, salarizarea şi alte drepturi ale salariaţilor ce decurg din legislaţia muncii, precum şi problemele cu care se confruntă, punand accent pe nivelul scazut de pregatire şi calificare al personalului nou angajat în cadrul societăţilor, dar şi a celor cu vechime, care nu au reusit sa participe la o forma de calificare/recalificare.

Participanţii apreciază rezultatele proiectului care a avut un deosebit succes pentru cei ce au participat la activităţi de consiliere şi cursuri de calificare, dar acestea nu sunt suficiente şi aduc în discuţie necesitatea de a continua calificarea/recalificarea angajaţilor din industria lemnului prin accesarea de noi proiecte.

Sindicatele  participante la cursurile de Formare şi Calificare Profesională beneficiare de experienţa imlementarii proiectului vor sprijini participarea în viitor a altor serii de angajaţi la cursuri de calificare/recalificare şi schimburi de experienţa naţionale şi transnaţionale cu angajaţi din industria lemnului.

În urma discuţiilor purtate, Biroul Operativ asigură participanţii că va face toate demersurile necesare pentru aceesarea de noi proiecte în vederea calificarii/recalificarii angajaţilor din industria lemnului.

Întocmit,
Ţiplea Mihai


Descarcă comunicatul în format pdf sau format doc.