MINUTĂ

Încheiată astazi 27.03.2014 în cadrul şedinţei Consiliului Naţional desfăşurat la Buşteni, hotel Silva, organizată de Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului.

Pe ordinea de zi a sedinşei Consiliului Naţional, unul din punctele importante a fost activitatea de sustenabilitate a proiectului  «Dezvoltarea şi consolidarea inţtiativelor comune ale partenerilor sociali din industria lemnului» ID 50253. Proiectul face parte din Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013 al Fondului Social European , Axa Prioritară 3 – «Creşterea adaptabilităţii lucratorilor şi a intreprinderilor», Domeniul Major de Intervenţie 3.3 – «Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile».

La această întalnire au participat preşedinţii sindicatelor afiliate şi delegaţi din toate regiunile de dezvoltare ale ţării.

În cadrul acestei întalniri s-a discutat despre modul cum au fost implementate activitaţile proiectului în vederea consolidarii capacităţii partenerilor sociali din industria lemnului pentru a promova dezvoltarea durabila, pentru a sprijini crearea de locuri de munca şi coeziune sociala în acest sector prin promovarea dialogului social.

Cei prezenţi au apreciat ca  foarte benefice întalnirile cu membri ai grupului ţinta din toate zonele de dezvoltare, ce au avut loc în cadrul desfaşurarii activităţilor proiectului, astfel reuşindu-se transferarea rezultatelor proiectului în mod facil de catre aceştia  către alte grupe de angajaţi şi angajatori din aceaste zone.

Rezultatele şi experienţele acumulate în cadrul proiectului au fost asimilate de organizaţile de sindicat, care îşi vor întari poziţia de reprezentanti principali al drepturilor şi necesităţilor salariaţilor, responsabile de promovarea şi dezvoltarea dialogului social în cadrul parteneriatului din societăţile din care provin.

Organizaţiile sindicale participante, în diverse ocazii vor prezenta rezultatele proiectului, experienţa acumulată, facilitând astfel participarea în viitor a altor serii de reprezentanţi ai partenerilor sociali din industria lemnului, respectiv altor serii de reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile la dialog social, element fundamental în evaluarea gradului de democratizare a procesului de muncă şi în măsurarea eficienţei societăţilor care activează în acest domeniu.

În perioada urmatoare vor organiza întalniri cu alte grupuri din cadrul societăţii, care nu au participat la activităţile proiectutui pentru transmiterea rezultatelor şi experienţelor acumulate pe parcursul derulării proiectului în vederea creşterii capacităţii partenerilor sociali pentru promovarea şi dezvoltarea dialogului social în cadrul societăţii.

Au fost discutate şi unele aspecte punctuale legate de dialogul social la nivelul unităţilor din industra lemnului, referitoare la negocierea Contractului Colectiv de Munca şi alte probleme sociale.

Întocmit,
Ţiplea Mihai


Descarcă comunicatul în format pdf sau în format doc.