SERVICII

 

Oferă, la cererea sindicatului, asistenţă la negocierea Contractul Colectiv de Muncă la nivel de Unitate (CCMU);

Conferă reprezentativitate, conform Legii Contractelor Colective de Muncă, sindicatelor care nu detin această calitate;

Eliberează sindicatelor afiliate Împuternicirea şi Mandatul pentru negocierea şi inregistrarea CCMU la Direcţiile Teritoriale de Muncă, Solidaritate Socială şi Familiei;

Sprijin şi asistentă juridică în caz de conflicte de drepturi sau litigii de muncă

Mediaza divergentele dintre sindicat şi administratie, rezultate din CCMR.

Interventii la institutiile statului în interesul angajaţilor şi al angajatorului, pentru probleme majore de ramură;

Organizarea de cursuri sindicale şi profesionale;

Asistentă socială şi de vacanţă.